”AI bortom hypen” – en rapport av Ledarna med mina ord

”All förändrings drivs av människor och i all förändring finns det ledare som kan påverka i vilken riktning utvecklingen går.”

Andreas Miller, Förbundsordförande, Ledarna – Sveriges Chefsorganisation

5 486 chefer om AI-användningen i svenska företag och organisationer

AI bortom hypen
5 486 chefer om AI-användningen i svenska företag och organisationer.

Sveriges Chefsorganisation Ledarna, tillsammans med analys- och undersökningsföretaget Novus, genomförde sommaren 2019 en stor undersökning med 5 486 chefer på olika organisationsnivåer. Rapporten är skriven av fil. dr. Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörskapsforum. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur företag och organisationer tar till sig artificiell intelligens (AI) och hur vanligt det egentligen är att använda verksamhetsspecifika AI-lösningar i dag. Rapporten redovisar att Sveriges chefer gärna tar sig an AI-utmaningen. Cheferna som deltagit i undersökningen är också klara över vilka möjligheter som finns och vilka hinder som behöver åtgärdas.

 

”3” tydliga slutsatser

Ledarnas rapport ger stöd åt nedanstående tre relativt tydliga slutsatser:

  1. Användningen av AI i svenska företag och offentliga organisationer är betydligt lägre än vad som kommit fram i tidigare studier. Implementeringen av AI kommer att ta tid, men den kommer med stor sannolikhet vara avgörande för företagens konkurrenskraft och offentliga verksamheters effektivitet i framtiden. Den viktigaste observationen är att AI-implementeringen av allt att döma behöver få ta tid.
  2. Det organisatoriska arbetet som hör till AI-implementeringen är signifikant för hur arbetet går framåt. AI handlar om mer än teknik, den handlar om organisationens förmåga att dra nytta av tekniken.
  3. Det krävs chefer på flera nivåer för att tekniken på riktigt ska kunna bli en del av organisationen. Chefernas villkor och förutsättningar kommer att ha en märkbar inverkan på utvecklingen. Det här ställer krav på chefers kompetens och kompetensutveckling. Det viktiga är att chefer förstår tekniken och framförallt hur den används – de behöver inte vara AI-experter. Relevant fråga att ställa här är: 

– Hur bör ett livslångt lärande för chefer se ut i framtiden?

Förändringen kräver organisatorisk anpassningsförmåga

Implementeringen av AI handlar om mer än att tekniken används på ett effektivt sätt så att den skapar nytta – den handlar även om avgörande organisatoriska anpassningar. Organisatoriska anpassningar måste till för att kunna realisera den nya teknikens potential, effektivisering, innovation och produktivitetsökning. Integrering av AI i verksamheten handlar med andra ord lika mycket om organisationen och dess anpassningsförmåga som teknik. I avgörande fokus ställs organisationskultur, användningen av tvärfunktionella team och förmågan att experimentera med nya arbetsformer och processer, för att integrera AI i verksamheten. Det kommer att vara svårt att genomföra större förändringar, som måste till om  man ska kunna implementera mer avancerad AI, om de organisatoriska förutsättningarna inte finns på plats. Införandet av AI-tillämpningar handlar i minst lika hög grad om hur tekniken implementeras som införskaffandet av den (Fountaine, T., McCarthy, B., & Saleh T, (2019), Building the AI-Powered organization. Harward Business Review, 63-73.).

Glappet som kan kosta AI-implementeringen

Rapporten från Ledarna och Novus belyser verkligen vikten att i tider av stora förändringar i arbetsliv och samhälle behövs ledare som har kompetens, mandat och resurser, att stå stadigt, lyssna in och stötta, så att verksamheten utvecklas på bästa sätt. Rapporten tar också upp att det finns ett glapp mellan högsta ledning och chefer nära produktionen, ett glapp som är en stor utmaning för chefer på alla nivåer att arbeta för att minska. Viktiga verktyg här är kommunikation och delaktighet. Ledarskapet är i dag av större vikt än någonsin med den tekniska utveckling som ständigt pågår vad det gäller digitalisering, automatiseringsprocesser och produktion, och implementering av AI-lösningar. Här kommer både kompetensutveckling för chefer (och medarbetare) och kompetensförstärkning att behövas tillsammans med tid och resurser för implementering. Vi behöver chefer och ledare som kan skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare på alla nivåer att delta i förändringsarbetet. Det finns en stark koppling mellan strukturomvandlingen vi befinner oss i med AI-integrering och utmaningen att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft när det gäller landets samlade utvecklings- och innovationsförmåga.

Mina kommande inlägg kommer att utgå i från forskningsrapporten ”AI bortom hypen”. Det är en intressant forskningsrapport som tagits fram rörande det chefs- och ledarskap som krävs för att genomföra den stora strukturomvandling vi står inför. I och med att AI-integreringen har börjat sitt intåg på våra arbetsplatser har en spännande och väldigt komplex strukturomvandling påbörjats som väcker stor nyfikenhet hos mig. Vad väcker den hos er?

  • Källa: Chefsorganisationen Ledarnas rapport: AI bortom hypen – 5000 chefer om AI-användninen i Svenska företag och organisationer.
  • Rapporten är skriven av fil. dr. Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörskapsforum.
  • Undersökningen är genomförd av Novus via webbintervjuer i Ledarnas chefspanel samt via slumpmässigt urval från Ledarnas medlemsregister.
  • Intervjuerna ägde rum 13 juni – 1 juli 2019.
  • Totalt insamlades 5 486 intervjuer, varav 591 från Ledarnas chefspanel och 4 895 från medlemsregistret. 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: