AI-integrering ställer chefskapet i rampljus

Vi befinner oss i en omfattande strukturomvandling. Den går inte lika fort som vi kan tro men den pågår och den är ostoppbar. I fokus står allt mer framväxten av den artificiella intelligensen (AI).

I samspel med AI

Vi har under en längre tid pratat ökad digitalisering och automatisering av processer och produktion. Den tekniska utvecklingen är en konstant pågående förändringsresa och nu har vi kommit så långt att vi pratar artificiell intelligens (AI) och implementering av AI-lösningar. Det finns redan i dag arbetsplatser där människor arbetar i samspel med mer eller mindre avancerade AI-lösningar. Och fler kommer det att bli. Så sent som den 15 januari i år pratade TV-personligheten Dr Mouna (Mouna Esmaeilzadeh Ingerslev), nyss utnämnd till ”Årets faktabaserade framtidsoptimist”, läkare och neuroforskare, i TV4:s Nyhetsmorgon om att AI slår läkare när det gäller cancerdiagnostik. I det här fallet gällde det bröstcancer, den vanligaste cancerformen hos kvinnor och som skördar massor av liv.

Chefskapet avgör

I undersökningen ”AI bortom hypen” genomförd av Novus sommaren 2019, på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna, i samarbete med forskningsledaren Joakim Wernberg, Entreprenörsforum och affilierad forskare vid CIRCLE, har totalt 5 486 intervjuer genomförts med chefer på olika nivåer. En undersökning som lyfte fram hur viktigt chefs- och ledarskapet är för att lyckas med att integrera den nya och alltmer avancerade tekniken i vår dagliga verksamhet.

AI-resan – en resa med chefsfokus

– Den här förändringsresan ställer ledarskapet i rampljuset som avgörande framgångsfaktor. Det här är en komplex förändringsresa som kräver chefer och ledare på flera nivåer som kan skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas med förändringsarbetet. Den kräver chefer och ledare som kan kommunicera och skapa delaktighet.

Vårt förändringsmotstånd är inprogrammerat

Vi har vanebeteenden reglerade av hjärnan, enligt neurologisk forskning, som gör att vi väljer bort det obehagliga till förmån för det behagliga, och vi går hellre på rutin än testar nytt och tänker i nya banor.  I våra hjärnor finns förändringsmotstånd inprogrammerat som det krävs målinriktat beteende som i sin tur kräver tankekraft för att överkomma. Om vi ska klara den omfattande strukturomvandling vi befinner oss i med AI-integrering, är det viktigt att ha chefer och ledare som ser sina medarbetare med insikt om det här. Chefer och ledare som stöttar och coachar dem på deras utvecklingsresor. Medarbetarna är ytterst viktiga resurser för cheferna i arbetet med att nå en lyckad integreringsprocess av AI i verksamheten. Det här är något som inte tas upp i rapporten men väl något som chefer och ledare har med sig i sin vardag i den komplexa förändringsresa de påbörjat eller står inför.

Behövs ett livslångt lärande för chefer och ledare?

-När vi talar om den omfattande strukturomvandling som vi befinner oss i, så är det viktigt att prata om den höga grad av komplexitet det handlar om i förändringar av både arbetsliv och samhälle. 

-Vi behöver prata om vad det krävs för att kunna leda andra igenom en så här komplex förändring?

-Vi behöver lyfta fram vikten av både erfarenhet, kompetens, mandat och resurser att stå tryggt och stabilt, och samtidigt ha förmåga att lyssna in och stötta medarbetare och andra chefer.

Chefers förutsättningar och villkor inverkar

Viktiga aspekter Ledarnas undersökning ”AI bortom hypen” tar upp är att för att chefer och ledare ska klara av de höga krav som ställs på dem, så är deras välbefinnande och fortsatta utveckling av avgörande betydelse. För att finnas kvar bland framtida vinnare som har klarat av att integrera AI i verksamheten på ett lyckosamt sätt, ställs det höga krav på chefers och ledares kompetens och kompetensutveckling. Arbetsgivarna behöver se över hur ett livslångt lärande bör se ut i framtiden för sina chefer och ledare. Det är också viktigt att se över deras förutsättningar och villkor, vilka kommer att ha en märkbar inverkan på utvecklingen. Cheferna behöver inte vara AI-experter, det finns det andra som är, men de behöver förstå tekniken och framför allt vara väl insatta i hur den kan användas.

Chefer har unika perspektiv

Ledarnas undersökning tar upp att en chef har ett unikt perspektiv på framtiden oavsett var hen befinner sig i organisationen. Ett perspektiv som växer fram när strategier formulerats och omsätts till operativ handling. Det gör att cheferna ser hur enskilda beteenden förändras i samband med att nya organisationskulturer växer fram.

– Jag instämmer, samtidigt vill jag lyfta fram att det krävs sin erfarenhet och förmåga att se kultur- och beteendeförändringar, särskilt om man verkar mitt i händelsernas centrum. Under hård press, som de flesta chefer mer eller mindre lever under, kan en chef missa väldigt mycket som pågår runt omkring. Det krävs därför en förmåga att kunna ställa sig utanför och observera, reflektera och analysera, med stöd av kunskaper och erfarenheter. Det krävs förståelseförmåga för påverkansfaktorer och sammanhang.

Vi behöver en generationsbredd på chefer och ledare

– Det är verkligen inte någon lätt sak för en nyutexaminerad chef att se kultur- och beteendeförändringar utav flera orsaker. De kan lätt drivas av det egna jagets behov och med det missa vad som händer runt omkring, eller så saknar de kunskap och förmåga att se vad ett erfaret öga ser. Nya fräscha akademiska teorier ger viktiga kunskaper, men behöver kompletteras med djupare erfarenheter och kunskaper i en komplex verklighet som den här förändringsresan är. Det behövs en viktig förmåga att se förändringar i organisationskultur och beteenden ur djupare perspektiv, när omvälvande strukturer ska genomföras som påverkar medarbetare på så många olika sätt. Erfarenhet och inre mognad påverkar i stabilitet och skapandet av tillit. Det är därför viktigt med mångfald bland chefer och ledare. Det är viktigt med en generationsbredd, så att olika perspektiv kan mötas och rätt bild ges av de förändringar som äger rum inom organisationen och den egna företagskulturen. Det är också viktigt att varje chefs utvecklingsresa ges rätt förutsättningar.

AI-integrering kräver mångfald av chefer?

– Cheferna som driver förändringsarbetet ser framtiden ta form men de gör det utifrån dem de är och deras olika referensramar. Graden av yrkes- och livserfarenhet gör att perspektiven har olika spektrum, som kan bli till en spännande och viktig mångfald av vyer om ledningen förstår att hantera vikten av just mångfald bland cheferna rätt. Mångfalden med en viktig generationsbredd kan vara avgörande i den komplexa organisationsanpassning som behövs för AI-integrering.

– Jag tror mycket på mentorkultur, där erfarenheter tas till vara och förmedlas på ett sätt som skapar stabilitet och ger stöd till chefer på olika nivåer – utifrån deras individuella utvecklingsresor. En mentorkultur som ger ringar på vattnet och påverkar medarbetarnas utvecklingsresor positivt. En eller flera av dem kan mycket väl vara nästa chef eller ledare att föra stafettpinnen vidare…

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: