”All förändring börjar med dina tankar” – Kay Pollak

Vill du framgångsrikt leda andra måste du kunna leda dig själv.  I det egna ledarskapet, är det viktigt att ha en fungerande inre kompass som du själv och dina medarbetare tydligt kan avläsa. Dina tankar påverkar din inre kompass. Tankar som i sin tur påverkas av de rädslor du bär med dig. Du kan ställa om  kursen på din egen kompass genom att medvetandegöra dig om dina tankar, hur de påverkas av dina rädslor och vilken inverkan de har på samspelet med andra, men du kan inte ställa om kursen på någon annan människas inre kompass.

Under en lärorik helgworkshop med regissören och författaren Kay Pollak på Mundekulla Retreatcenter utanför Emmaboda i Småland, sätter Pollak med hjälp av Byron Katie´s ”The work” just våra egna tankar i fokus. Det är i de egna tankarna som var och ens förändringsresa till en framgångsrik ledare kan ta sin början.

Kay Pollak
All förändring börjar med våra egna tankar, säger Kay Pollak.

I våra tankar tolkar vi ständigt in vår omgivning och människorna runt omkring oss. Vi gör det utan att fråga oss själva om det vi tolkar in är sant, om vi är absolut säkra på att det är sant? Hur många av oss har inte suttit på ett möte eller på ett seminarium, där någon kommit in efter det att möteshållaren/föreläsaren börjat? Hur många av oss har då inte någon gång vänt sig om och slängt i väg en arg blick och tänkt ”Så respektlöst”? Nya tankar har sedan skapats, när den sent ankomne deltagaren uppfattas slänga sin jacka över stolsryggen för att sedan öppna sin väska allt för ljudligt samtidigt som hens mobil ringer. Vi har nu spett på våra tankar med negativa omdömen som nonchalant och arrogant.

Vad vi inte tänker på är att vi ser vad vi tror och vi skapar det vi tror.  Vi har här och nu dömt personen i fråga – i våra tankar – till att vara nonchalant och arrogant, utan att ha ställt någon fråga för att ta reda på om vår tolkning är sann. Om vi hade försökt ta reda på vad som låg bakom den sena ankomsten genom att fråga, hade vi fått veta att:

– Den sena ankomsten berodde på att hen suttit fast i bilkö i 75 minuter på grund av en allvarlig trafikolycka. I stressen av att vara sen till mötet, snubblade hen i trappan på vägen in och skadade sig illa. Kombinationen stress och smärta påverkade i den grad att ankomsten blev ljudligare än önskat och att hen glömde bort att stänga av sin mobil.

När du nu har fått förklaringen – är det en respektlös, arrogant och nonchalant person du mött, eller var det en tolkning i stället för en sanning?

Ett liknande exempel är:

-Hen som inte sovit ordentligt på flera nätter. Familjen hade legat sjuk i vinterkräksjukan. I stället för att få sömn hade nätterna gått åt till att ta hand om familjens vomerande barn. Tröttheten tog till slut tagit ut sin rätt. Hen försov sig. Utmattad av sömnbrist misslyckades försöket att smyga sig in i möteslokalen, så även försöket att öppna väskan ljudlöst. Hen glömde också bort att stänga av mobilen. Respektlöshet, nonchalans och arrogans var även här bara en tolkning – ingen sanning. Sanningen var att hen var så utmattad av sömnbrist att allmäntillståndet var påverkat.

Tänkvärt:

–  Hur påverkas våra och andras liv av vårt tolkande? Tolkande som blir till sanning, när vi inte söker den rätta sanningen genom att fråga, utan väljer tolkning som det sanna svaret.

Det enkla i livet är det som är så svårt

Orsakerna kan säkert vara många men rädsla är en trolig orsak till att vi ofta undviker att fråga människor om hur vi uppfattat något verkligen stämmer.  Rädslor som vi bär med oss, medvetna eller omedvetna, i samverkan med våra känslor, påverkar de våra tankar. Tankar som i sin tur påverkar vår interaktion med andra människor. Ansvaret ligger på oss själva, att söka rätt på och förstå orsaken till de rädslor vi bär med oss. Det är vårt eget ansvar, som vuxna, att komma till insikt och reflektera över vilken inverkan det vi bär med oss har på våra tankar.  Vi behöver reflektera över det som har en sådan stark inverkan på oss – i vårt samspel med andra människor – att det påverkar våra tankar och får oss att söka sanningar genom att tolka. Det är en tuff men viktig utmaning att se och möta sig själv i stället för att låta tolkningen bli till sanning. När tolkning blir till sanning uppstår konsekvenser för oss själva och för andra. Vi är som individer olika. Våra referensramar grundar sig på hur vi socialiserats in i samhället. De grundar sig på de normer, erfarenheter och  kunskaper, som styr vår inre kompass. Våra referensramar, upplevelser och reflektioner, är enbart våra egna och inte någon annans. Frågor vi bör ställa oss själva och reflektera över är:

  • Är det möjligt att svara för någon annan utifrån en tolkning vi gjort, utan att söka svar genom att fråga berörd person?
  • Hur bra är vi i vårt ledarskap när vi  i våra tankar fattar beslut utifrån tolkningar, utan att fråga oss själva om vi är säkra på att det vi tolkat in är absolut sant?
  • Hur bra är vi som ledare om vi låter bli att fråga den det berör om vår tolkning är sann?
  • Hur stor är möjligheten att vi har fel i vår tolkning när våra tankar är påverkade av rädslor?

Tre tänkvärdheter för ett framgångsrikt ledarskap:

1. Underskatta aldrig vikten av att fråga.

2. Rädslor fortsätter att styra våra tankar tills vi möter dem.

3. Tolkningar vi gör i våra tankar är bara tolkningar – tills vi tar reda på om de är sanna.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: