Ledarskap – vad skiljer mellan en ledare och en chef?

Ledarskap – chef – vad skiljer?

Vi pratar ofta om chefer och om ledarskap, men vad är egentligen skillnaden? De flesta av oss har en chef. Det logiska är ju då att hen per automatik är ledaren, men stämmer det?

Riktigt så enkelt som att chefen alltid är gruppens ledare är det inte. Att leda är en kompetens människor har inom sig eller tillägnar sig under sin personliga utvecklingsresa. För mig personligen handlar ledarskap om ett livslångt lärande om sig själv och om andra, om insikter, kunskap och förståelse, för hur människor interagerar med varandra i medgång och motgång. Fortsätt läsa ”Ledarskap – vad skiljer mellan en ledare och en chef?”

Ledarskap – vetenskapen har gett svar

Under senare år har företag och organisationer allt mer kommit att utbilda medarbetare i ledarskap.  Ledarskapets betydelse har vuxit fram i takt med nya vetenskapliga forskningsrön, men vad handlar ledarskap egentligen om?

Idag vet vi att chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren. Det är en formell position och en funktion i organisationen. Ledarskapet är den viktigaste kompetensen för att bli en framgångsrik chef. Det bygger på en balans mellan resultat och relationer. Chefen är medarbetarnas främsta förebild. Ledarskap ihop med kommunikativ kompetens, är en chefs främsta verktyg att ena sina medarbetar med för att realisera satta mål.

Ledarskap moln tornar upp sig
Ledarskap står i centrum när krisen eller förändringsprocessen tar fart.

Fortsätt läsa ”Ledarskap – vetenskapen har gett svar”

Kommunikation – en tvåvägsprocess

Ordet kommunikation har sitt ursprung i latinets communis, vars betydelse är den mänskliga handlingen att göra något gemensamt – att dela något. Begreppet kommunikation kan definieras som en tvåvägsprocess för att nå ömsesidig förståelse där människor inte bara utbyter information, upplevelser, reflektioner och känslor, utan även skapar och delar mening. I fokus står att den information som förmedlas genom kommunikationen ska bli gemensam.

Kommunikation en tvåvägsprocess

Kommunikation är en handling som syftar till att uppnå en önskad effekt eller reaktion från någon annan.

Fors-Andrée,  kriskommunikationsexpert,  2012

Intentionen vi har när vi kommunicerar är att göra något gemensamt. Vi gör det genom att vi delar något. Det kan handla om  att informera om en organisationsförändring, om reflektioner efter ett möte eller att förmedla känslor efter en tuff arbetsdag.  Det finns ett syfte med det vi kommunicerar. En förutbestämd önskan om effekt eller reaktion hos mottagaren. En önskan lättare tänkt än uppfylld. Kommunikation är en viktig kompetens och en rejäl utmaning.

Kommunikation – vårt äldsta och viktigaste beteende

Kommunikation är vårt äldsta och viktigaste beteende. Jag tror inte att många av oss tänker på det. Vårt samhälls- och kulturliv bygger på den. Att kommunicera och samspela, är förmågor vi snabbt börjar tränas i för att socialiseras in i samhället. Förmågor vi hela tiden måste arbeta med att utveckla.

En viktig anledning till det är att vi i dag, långt mer än tidigare, stöter på nya människor olika oss själva. Globaliseringen och Informations- och kommunikationssamhällets framväxt, har medfört att vi förflyttar oss över landsgränser med en lätthet och självklarhet som tidigare inte varit möjlig.

Kommunikation samspel
Kommunikation och samspel – viktiga förmågor i ständig utveckling.

Kommunikation är grunden för all organiserad samverkan. Ett viktigt organisatoriskt styrmedel. Trots detta är kommunikation en relativt ny akademisk disciplin som ingår i Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV). Forskning pågår tvärvetenskapligt inom bland annat sociologi, psykologi och lingvistik.

De snabba globala samhällsförändringarna, mängden nya människor vi ständigt möter och behöver samspela med, påverkar kraven på vår kommunikativa förmåga. Mediernas granskningar av omvärldens styren, näringsliv, organisationer och enskilda makthavare, medför att kriser uppstår som måste hanteras. Förändringar måste ta plats för att anpassa organisationer, verksamheter och viktiga samhällsfunktioner till omvärldens ständiga förändringar. Kommunikationen står i centrum för att lyckas. Det handlar om att göra gemensamt

%d bloggare gillar detta: