Hjärnan styr vår personifiering

Varför vi personifierar Anders Tegnell

Neuroledarskap
Neuroledarskap är byggt på hjärnforskning och beprövade metoder.

Katarina Gospic, hjärnforskare, och Stefan Falk,  utvecklingsledare har skrivit boken Neuroledarskap: effektivt ledarskap byggt på hjärnforskning och beprövade metoder. En bok full av kunskap om hur vår hjärna fungerar. Ju mer vi kan om hur den fungerar desto mer kan vi själva påverka och styra våra handlingar.

Livet är fullt av beslut som vi måste fatta. När kriser uppstår fattar vi lätt fel beslut. Ofta är vi omedvetna om det. Kriser skapar oro och sätter i gång känslostormar, och vår hjärna är programmerad att ta den enklaste och mest konfliktfria vägen – då personifierar vi gärna.

Vi fattar beslut genom reptilhjärnan och pannloben

Fortsätt läsa ”Hjärnan styr vår personifiering”

Ledarskap – vetenskapen har gett svar

Under senare år har företag och organisationer allt mer kommit att utbilda medarbetare i ledarskap.  Ledarskapets betydelse har vuxit fram i takt med nya vetenskapliga forskningsrön, men vad handlar ledarskap egentligen om?

Idag vet vi att chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren. Det är en formell position och en funktion i organisationen. Ledarskapet är den viktigaste kompetensen för att bli en framgångsrik chef. Det bygger på en balans mellan resultat och relationer. Chefen är medarbetarnas främsta förebild. Ledarskap ihop med kommunikativ kompetens, är en chefs främsta verktyg att ena sina medarbetar med för att realisera satta mål.

Ledarskap moln tornar upp sig
Ledarskap står i centrum när krisen eller förändringsprocessen tar fart.

Fortsätt läsa ”Ledarskap – vetenskapen har gett svar”

%d bloggare gillar detta: