Kommunikation och förändring – hur samverkar de?

Förändring är den enda sanna verkligheten. Allt befinner sig i ständig förändring.

Herakleitos, 500 f.Kr.

Det vi sällan tänker på är att den viktigaste funktionen kommunikation har är att skapa förändring. Hur tänker jag nu? Jo, förändring inträffar som ett resultat av att vi kommunicerar. När vi kommunicerar påverkar vi. Hur en organisations medarbetare kommunicerar är centralt för om en förändring kommer att lyckas eller inte.  Att tänka på är vad som driver människan, organisationen och världsutvecklingen framåt. Det är just förändring. Vi svenskar är trygghetsivrare, men en organisation behöver förändring, likväl som stabilitet. Två till synes tydliga motpoler till varandra.

Lyckad förändring kräver stabil organisation
En lyckad förändring kräver en stabil organisation.

Vad jag menar här är att en förutsättning för och som skapar mening till förändring, är en organisations stabilitet. Förändring kräver stabilitet för en lyckad förändringsprocess, samtidigt som den påverkar organisationens stabilitet genom medarbetarnas och andra intressenters reaktioner på förändringen. Balansgången stabilitet och förändringsbenägenhet är en utmaning. Några ser också förändring som något som sker kontinuerligt, medan andra ser förändring som något som går att planera, kontrollera och styra. Jag tror på vikten att förstå och få till ett bra samspel. Centralt är att kommunikationen spelar en avgörande roll i den enda sanna verkligheten – förändring…