Journalisten – en vass jägare i samhällsnyttans tjänst

Upplevelsen av att vara ett ”lovligt byte”, när mediedrevet sätter fart, är inget att önska sin värsta fiende.  En upplevelse som kräver sin sinnesnärvaro och ett starkt psyke.  Ett drev är en massiv våg av negativ uppmärksamhet. Bakom drevet står i regel en professionell kår av journalister. En jägarkår i samhällets tjänst, med uppdrag att förmedla händelser av samhällsnytta. Den digitaliserade nyhetsvärlden medför att ett händelseförlopp kan accelerera extremt snabbt. Journalister finns ute på nätet dygnet runt.

Var och en av oss kan välja hur vi ser på journalister, i deras sökande på sanningen. Viktigt att ta med sig är, att vid ett krisläge spelar de och våra medier – TV, Internet, dags- och kvällspress – en betydande roll.  Våra journalisters har som uppgift att gräva fram och granska olika problematiska händelser i samhället och informera oss – allmänheten – om dessa.  Medierna i sig är viktiga förmedlare av erfarenheter av kriser.  De är också den viktigaste informationsvägen till allmänheten för myndigheter och organisationer, som hanterar den uppkomna krisen. Medierna verkar genom sina journalister i samhällsnyttans tjänst, samtidigt har de makten att i viss mån påverka utvecklingen och hanteringen av krishändelser, genom hur de inriktar sin rapportering. I de flesta fall avgör de också när en händelse ska ses som en kris. För de utsatta kan upplevelsen bli snarlik en jakt, där de själva ser sig vara villebrådet. Och mediedreven går, ofta uppbackade av allmänheten genom sociala medier. Känslan kan lätt liknas en mobb från vilda västerns dagar.  I värnandet av ett rättssamhälle värd en demokrati, spelar våra journalister en ytterst viktig roll, men jag kan se att vi har alla att vinna på och ta ansvar för att en god etisk balans hålls i jakten på sanningen.

Journalister är människor som alla andra

Kriser är dramatiska och kritiskt negativa till sin karaktär. De är oväntade och utspelar sig i realtid. En kombination som möjliggör intensiv rubriksättning. När ett krisläge uppstår, tar också en omfattande och i regel väldigt tuff bevakning fart från mediernas sida. Ett krisläge medför möjlighet till ökad lösnummerförsäljning. Det är lätt att kasta ur sig syrliga kommentarer, när fetstilta rubriker vi ogillar slår emot oss, men vi får inte glömma att journalister är människor som alla andra. Deras yrke och uppgift är att granska makthavare, att rapportera om nyheter och beskriva verkligheten. Det är viktigt för företag, organisationer och offentliga personer, att ha ett bra samarbete med media och dess företrädare. Ett samarbete byggt på ömsesidigt förtroende, utifrån en långsiktig och hållbar relation. En hållbar relation som bör undvikas att förväxla med vänskap. Journalister är i samhällsnyttans och sina medieägares tjänst. Jakten på rubriker är deras jobb. Ett scoop är alltid ett scoop. För att medierna ska kunna existera som viktiga informationsbärare, krävs intäkter som genererar vinst till medieägarna. Enkel företagsekonomi och en tuff etisk balansgång för fortsatt existens. En balansgång som kräver att media hela tiden granskar sig själva, för att upprätthålla de pressetiska reglerna och med det säkra att en god yrkesetisk nivå hålls.