Madeleine Norell

Min drivkraft att lära mig mer och ett brinnande intresse för kommunikation, ledarskap och förändring, ledde till att jag började studera Medie- och kommunikationsvetenskap sent i livet. Ledstjärnan kom att bli att finna sambandet mellan kommunikation, ledarskap och en framgångsrik verksamhetsutveckling. Det har varit det bästa jag gjort – att sätta mig på skolbänken och följa min dröm. Alla kurserna är handplockade från våra många fantastiska universitet. 

Det brinnande intresse jag har för kommunikation och ledarskap, vilka konsekvenser det får för en organisation när det brister på dessa områden, har vuxit fram parallellt med de många organisationsförändringar jag upplevt. Jag har stor erfarenhet av att komma in på arbetsplatser, där det allvarligt gått fel på grund av att det brustit i just på dessa områden, något som lett till att jag ökat mina kunskaper även inom HR. Vill du bygga en framgångsrik verksamhet, så är kompetens inom både kommunikation, ledarskap och HR, avgörande. Jag tycker att det är spännande med människor och vår interaktion under olika förhållanden. Viktiga kunskaper om du vill arbeta med människor och förändringsprocesser.

En lång och bred yrkeserfarenhet har varit en stor tillgång under mina studier. Många samband har tydliggjorts med hjälp av tidigare kunskaper och erfarenheter inom både information/kommunikation, marknadsföring, försäljning och ekonomi.  Sambanden som tydliggjorts, har ökat förståelsen för komplexiteten att leda en organisation och de pressade situationer en ledning kan ställas inför.

Med stöd av ledarskapskonsulten Fredrika Sandell, har jag fördjupat insikterna om mig själv och om människors interaktion och reaktioner i pressade och komplexa situationer. Förändringsprocesser och krishantering är komplexa händelser att hantera, som jag  stimuleras och utmanas av att förstå och söka lösningar på. Ta gärna kontakt om du har frågor som rör kommunikation ledarskap och/eller förändring. 

Madeleine Norell
Madeleine Norell, kommunikationsspecialist och projektledare

/ Madeleine Norell

#MiNKOMM #minorellkomm #Madeleine I. Norell Kommunikation

Övergripande studier och yrkeserfarenheter:

 • Flerårig yrkeserfarenhet inom kommunikation/information, marknadsföring, försäljning och ekonomi 
 • Chefserfarenhet, samt erfarenhet från lednings-, styrgrupps– och utvecklingsarbete
 • Utbildad Projektledare och Kommunikationskoordinator, IHM Business School
 • Studier i engelska, Linnéuniversitetet, Folkuniversitetet och The Bell Language School, Cambridge 
 • 154 hp universitetsstudier:
 • Medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet och Linnéuniversitetet
 • Organisation och förändring, Stockholms universitet
 • Ledarskaps- och organisationsutveckling, Strategisk kommunikation sociala medier, samt Marknadskommunikation, Mittuniversitetet
 • Journalistik och Kriskommunikation, Karlstads universitet,
 • Corporate Social Responsibility (CSR), Luleå universitet
 • Global Challenges and Sustainable Futures, Uppsala universitet