Medarbetarengagemang – en lönsamhetsfaktor?

Många pratar om den transformation gällande digitalisering och AI-implementering som påbörjats. En förändringsresa som ställer ledarskapet i rampljuset som en viktig framgångsfaktor. Ledarnas undersökning ”AI bortom hypen” tar upp att om chefer och ledare ska klara av de höga krav som ställs på dem, så är deras välbefinnande och fortsatta utveckling av avgörande betydelse. Det är korrekt och viktigt men vi måste samtidigt sätta ökat fokus på medarbetarengagemang. Vi behöver bli bättre på att förstå vikten av och värdet på våra medarbetares engagemang, om vi ska lyckas med både digitalisering/AI-resa och skapa förändringsbenägna organisationer anpassade till de omvärldsförändringar som ständigt pågår.

Medarbetarengagemang har en avgörande betydelse

– Vill vi skapa framgångsrika verksamheter måste vi ge våra medarbetare rätt förutsättningar. Vi får inte stirra oss blinda på chefsskapet och den digitala transformationen för verksamhetens fortlevnad. Vi behöver arbeta mycket mer med medarbetarengagemang – övergripande och integrerat. Medarbetarna och deras engagemang är av avgörande betydelse för de företag som strävar efter att vara bland de mest framgångsrika i framtiden – för de som vill att deras verksamheter ska finnas kvar på marknaden om 10 – 15 år.

You never change things by fighting the existing reality. To change something – build a new model – that makes the existing obsolote.” Buckminster Fuller

Oengagerade medarbetare kostar

Det kan krävas både insikt, kunskap och mod, att erkänna att förändring behövs – att sätta medarbetarna i centrum. Men det kan vara livsavgörande för en verksamhet att komma till den insikten och framförallt kostnadsbesparande. Det kostar nämligen att tappa medarbetare och det kostar dyrt när medarbetarna tappar engagemang för sitt arbete. Här är transparens och öppenhet som skapar förtroende och bygger tillit viktigt. Vill du lyckas med en genomgripande förändringsresa, som det är att strategiskt tänka om och operativt arbeta utifrån starkt medarbetarfokus, är ömsesidig tillit just vad dina medarbetare behöver känna tillsammans med delaktighet för att engagemang ska skapas.

Vårt tidigare arbetssätt fungerar inte längre

– Taylorismens hierarkiska produktionssystem är föråldrat. Engagemang, kreativt tänkande och initiativförmåga hos medarbetarna, är i dag viktiga framgångsfaktorer. För det krävs engagemang, motivation och arbetsglädje, något som Taylorismens hierarkiska produktionssystem knappast uppmuntrade till. Arbetsystemet var rationellt med grundprincipen att finna bästa sättet att utföra en uppgift på som skulle utföras på kortast möjliga tid. Tänkandet stod ledningen för. Arbetarna skulle bara utföra. I dagens föränderliga värld behöver vi medarbetarnas tanke- och handlingsförmågor för att bättre kunna arbeta kundanpassat. Entreprenörsanda kräver sitt självtänkande och öppna sinne.

En smitta som kostar

– En viktig insikt är att brist på engagemang är smittsamt och sprider sig. Precis som Covid19 kan man vara smittbärare utan synliga symptom för chefer och ledning. För ett otränat och oerfaret öga kan smittspridningen gå långt innan den upptäcks. Vi vet att hålla fasaden när chefen kommer. Självbelåtenhet är också att se upp med. Hårt jämfört kan den likställas med cancer och cancer är dödligt. Starka egon på en arbetsplats tar sakta och säkert död på övriga medarbetares engagemang.

”3” nivåer av engagemang

 • Engagerad
 • Oengagerad
 • Aktivt oengagerad

Engagerade medarbetare:

Den ideala typen av anställd. Engagerade medarbetare har ett starkt engagemang för företaget och vill driva innovation för att flytta organisationen i rätt riktning. Deras mål är mer i linje med arbetsgivarens mål

Oengagerade medarbetare:

Oengagerade medarbetare saknar passion och försummar att sätta den vanliga energinivån i arbetet. De slutar helt enkelt att visa framfötterna och levererar mindre ofta eller inte alls nya idéer som utvecklar arbetet som flyttar organisationen i rätt riktning.

Aktivt oengagerade medarbetare:

Anställda som är aktivt oengagerade struntar i arbetsplatsmålen och talar gärna om eller uppvisar sitt missnöje på kontoret. De här medarbetarna dyker fortfarande upp på arbetsplatsen men tar gärna lediga dagar. Arbetet de utför är troligen det av minst hög kvalitet som produceras på arbetsplatsen – utom kanske när chefen tittar på.

Det finns siffror framtagna som säger att en oengagerad medarbetare kostar företaget 1/3 av årslönen. (Gallup)

Varför medarbetarengagemang fungerar

Engagerade medarbetare presterar arbetsmässigt 20 % bättre och det är 87 % mindre troligt att de lämnar företaget. HR Magazine

I en Gallupundersökning 2013 kom man fram till att aktivt arbete med medarbetarengagemang och -erkännande resulterade i:

 • 27 % högre vinster

 • 50 % högre försäljning

 • 50 % högre kundlojalitet

Det finns en direkt länk mellan medarbetarengagemang, kundtillfredsställelse och omsättningstillväxt. Harvard Business Review

Amerikanska Russel Investment Group har tagit fram att jämförande kumulativ avkastning på aktiemarknaden har närmare 3 gånger så hög avkastning mot övriga företag på aktiemarknaden.

De 100 bästa företagen att jobba för har en markant lägre personalomsättning en genomsnittet inom industrin/företag som arbetar kortsiktigt med resultat och mål.

Shawn Achor, Harvard Business Review, har tagit fram att ensamt största fördelen i den moderna ekonomin är en glad och engagerad arbetsstyrka. Ett decennium av forskning i näringslivet visar att lycka höjer nästan alla affärs- och utbildningsresultat:

 • Försäljning ökar med 37 %.
 • Produktiviteten ökar med 31 %.
 • Noggrannheten i arbetet med 19 %.
 • Samt en mängd hälso- och livskvalitetsförbättringar kan på visas.

Vad är det då som motiverar människor i dag?

 • Tillhörighet och gemenskap.
 • Personlig utveckling – hur företag arbetar med det utifrån medarbetarperspektiv.
 • Meningsfullhet – högre mening / värde med det man gör.

Starkt engagerade medarbetare kommunicerar i tal och handling utifrån Vi och inte ”What´s in it for me”.

Tystnads- och Ja-sägarkulturer

– Det kan tyckas enkelt och självklart att varje medarbetare som svarar ”Ja” när de blir tillfrågade om företaget uppfyller vad de behöver för att känna engagemang och motivation. Glömt inte att det finns många verksamheter som skapat och styr genom tystnads- eller Ja-sägarkulturer. Här finns även kända varumärken. De här verksamheterna med sina osunda kulturer kommer aldrig att skapa engagerade medarbetare som ”arbetsmässigt presterar 20 % bättre och som det är 87 % mindre troligt att de lämnar företaget”. 

Arbeta strategiskt och operativt…

– De organisationer som leder sina medarbetare genom att lägga ansvaret enkom på den enskilde medarbetaren att själv skapa sitt eget engagemang, har ingen lysande kompetent ledning, vill jag påstå. Det är snarare att påvisa företagets okunskap om hur människor fungerar och med det – i stället går miste om den direkta länken mellan medarbetarengagemang, kundtillfredsställelse och omsättningstillväxt. Det krävs både kunskaper, kompetens och viktiga erfarenheter, att arbeta strategiskt och operativt med att bygga genomgripande strukturer som integrerat verkar för att skapa och utveckla medarbetarengagemang. 

Walk the talk!

– Alldeles för många verksamheter – även mycket välkända – verkar fortfarande efter att leverera trendiga ord på webbsidor och i årsredovisningar, men som misslyckats i arbetet med att strategiskt och operativt arbeta integrerat med medarbetarengagemang. Det handlar om ”Walk the talk” om du ska lyckas…

Det krävs ett nytt mindset

 • Samarbete som konkurrensmedel verkar för att öppna sinnen och skapar unika erfarenheter tillsammans. Allt vi skapar blir så mycket större när vi skapar tillsammans.
 • Tävling som konkurrensmedel begränsar tankegångar och blir till en handelsvara. Allt handlar om priset och att vinna över någon annan.

Som Buckminster Fuller sa:

You never change things by fighting the existing reality. To change something – build a new model – that makes the existing obsolote.

Genvägar genom att ändra lite här och lite där i samarbete med HR och Kommunikationssavdelning fungerar inte. Företagsledningen måste veta hur den egna organisationen fungerar genomgripande och genomföra strategiska och operativa förändringar med medarbetarengagemang i fokus.

Ett särkilt tack till Karin Volo, Evoloshen Academy, för spännande kunskap, verktyg och inspiration, att skapa engagemang och glädje på arbetsplatser med.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: