Omvärldsanalys – ett viktigt verktyg?

Sitter du i ledningsgrupp? Hur bra tycker du att ni arbetar med omvärldsanalys i er ledningsgrupp? Hur bra arbetar ni med verktyget genomgripande i ert företag?

Omvärldsanalysen, är ett nyckelverktyg för att få fram vilka genomgripande förändringar ni behöver göra, för att öka era chanser att vara bland de företag som finns kvar på marknaden i framtiden. Den är motorn till all förändring – till den genomgripande transformation som många organisationer nu genomför eller står inför att genomföra.

Det har aldrig har varit viktigare än nu, att ha den kompetens som krävs i organisationen för att arbeta effektivt med omvärldsanalyser, samtidigt visar undersökningar att vi generellt sett är dåliga på att arbeta effektivt med nyckelverktyget på ledningsnivå. 

”Productive change begins when you control brutal facts.”

/Jim Collins

Jag vill här också lyfta hur viktigt det är att ha en högsta ledning, ledningsgrupper och chefer, som har en inre trygghet och styrka att hantera ”brutal facts”. Varför?

– De behövs för att säkra att rätt beslut fattas och nödvändiga förändringar genomförs.

Medarbetarengagemangets stora betydelse

Omvärldsanalys
Omvärldsanalys i arbetsbeskrivningen leder till ökat engagemang hos medarbetarna.

Fler och fler företag ser agilt ledarskap som ett vinnande framgångskoncept. Jag håller med. Medarbetarna sitter på kunskaper och förmågor som ofta underskattas och/eller som många företag misslyckats med att ta till vara på. Rätt förvaltat är de verkligen företagets viktigaste resurser. De företag som har förstått det ligger före övriga.

Det kommer att i än högre grad än tidigare, vara av avgörande betydelse att ha ledningsrepresentanter och chefer med hög emotionell intelligens. Det handlar om förmågan till djupare förståelse, att kunna se och möta sina medarbetares behov, engagemang och potentialer, i en organisation som behöver vara i ständig förändring. Vikten av medarbetarfokus kan inte nog belysas. Vi behöver parallellt öka medarbetarnas intresse för att arbeta med omvärldsanalys. Det är medarbetarna, som i regel arbetar närmast verksamheten och de många förändringar som äger rum där.

I dag vet vi att aktivt arbeta med medarbetarengagemang och -erkännande genererar 27 % högre vinster, 50 % högre försäljning och 50 % högre kundlojalitet (Gallup 2013). Vi vet också att 40 % av dagens befintliga företag kommer inte att existera om 5 – 10 år (Olin School of Business).

Omvärldsanalys – vad som står på spel

Vi behöver förstå vad som står på spel om vi inte lär oss att arbeta rätt med framgångsverktyget omvärldsanalys – vilka risker vi tar.  Risker som att gå miste om vad som händer inom branschen, hur konkurrenterna utvecklas och vad kunderna kommer att efterfråga. Har in gjort er omvärldsanalys, är det jag skrivit här ingen nyhet. Har ni den professionella¨kompetensen och vågat fatta rätt beslut, har ni redan eller är på väg att genomföra det jag tagit upp under ”Medarbetarengagemangets stora betydelse”, utöver översyn av bland annat IT-system och AI-lösningar.

Tänk på:

– För att få rätt information, är det viktigt att fråga sig vilka det är som arbetar närmast omvärlden i den egna verksamheten – ledning, chefer, specialistenheter eller medarbetarna? Något jag har fått bekräftat åtskilliga gånger i mitt yrkesliv, är att det kommer att finnas allvarliga brister i en analys, om inte de medarbetare som har bäst kunskaper deltar i analysarbetet. 

Omvärldsanalys och hållbarhetsarbete

Jag vet inte hur ni upplever det, men visst står ”hållbarhet” som framgångskoncept och viktigt konkurrensmedel på alla större bolags webbsidor och årsredovisningar i dag? Och att tänka och arbeta hållbarhet hör verkligen framtiden till. Det som är väsentligt, är att det inte stannar vid några fint klingande fraser. För professionellt hållbarhetsarbete krävs rätt information som genererar rätt kunskaper, och att man arbetar genomgripande integrerat. Omvärldsanalys är ett centralt nyckelverktyg även här. Det krävs kontinuerlig omvärldsbevakning som levererar avgörande information att analysera, fatta beslut och agera efter.

/Madeleine

Läs även kommande inlägg:

  1. Viktiga frågeställningar för arbete med omvärldsanalys 
  2. 7 råd för framgång genom omvärldsanalys 

Bild: Pixabay.com

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: