Skanska bygger ett bättre samhälle

Del 1. Skanska – byggjätten som bygger för ett bättre samhälle.

Jag tror på att lyfta fram goda förebilder så att vi kan dela kunskaper och erfarenheter för att utveckla och förbättra samhället. Skanska är en byggjätte värd att sätta strålkastarljuset på för de många samhällsviktiga insatser de gör. År 2019 vann de ett av världens största vetenskapliga och mest tekniskt utmanande infrastrukturprojekt i den internationella innovationstävlingen Autodesk AEC Excellence Awards 2019. Priset avsåg design, planering, projektering av projektet European Spalliation Source, ESS, som är något av det största som går att vinna när det handlar om teknologi/digitalisering inom bygg.  

I de kommande inläggen har jag valt att belysa Skanskas imponerande arbete med mångfald och inkludering. En viktig del av byggjättens framgång går att koppla till just deras målinriktade insatser här. Ett föredömligt arbete som redan nu gör viktig samhällsskillnad.

Skanska gör skillnad – målmedvetet

Skanskas huvudkontor ligger i Lindhagen i Stockholm. Lokalerna är toppmoderna och miljösmarta.

Skanska grundades 1887 och är i dag ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag inriktade på både byggverksamhet, bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling. Koncernen är verksam på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. År 2019 omsatte de 173 437 000 miljarder kronor. Målmedvetenheten är stor i det man beslutat att genomföra. Mer än tre fjärdedelar i Skanska Sverige är grönt byggande med mål att bli ledande på området.

 

Det är en högt prioriterad fråga för bygjätten att arbeta hållbart och ekologiskt är centralt för koncernens olika verksamheter. En egen modell har tagits fram för att kunna mäta och följa upp utvecklingen inom koncernens fyra prioriterade områden: energi, klimat, material och vattenSkanskas Gröna karta. Skanska arbetar också med att vara ledande på säkra och hälsosamma arbetsplatser. De har målmedvetet arbetat med att skapa en kultur byggd på mångfald och inkludering. I Skanskas affärsplan 2020 finns en uttalad vision att bli ett mer värderingsdrivet företag, där mångfald och en inkluderande företagskultur är en del av att ”bli bättre tillsammans”

Skanskas löfte

Skanskas har ett viktigt löfte. Ett löfte som även är koncernens ledstjärna – Vi bygger ett bättre samhälle. På hemsidan skriver de:

– Löftet speglar vår roll i samhället, och att uppfylla det bidrar till att skapa värde för bolagets aktieägare.

– Våra många projekt med innovativa och hållbara lösningar hjälper oss att skapa en hållbar framtid för våra medarbetare, kunder och samhällen. Vår hållbarhetsagenda består av fem fokusområden – arbetsmiljö, etik, grönt byggande, samhällsinvesteringar, samt mångfald och inkludering. Dessa områden är väsentliga för koncernens kärnverksamhet och påverkar samhället i stort.

Skanska – med innovation i sikte

Mångfald och inkludering skapar en innovativ miljö.

Arbetet för att öka mångfald och skapa en inkluderande kultur har sedan en längre tid tillbaka varit en viktig punkt på Skanskas agenda. Byggjättens utgångspunkt har varit att – där man delar kunskap och tar tillvara på olika perspektiv, genereras en mer innovativ miljö, som leder till ökad trivsel och produktivitet. Målsättningen är att spegla hur samhället ser ut. Men de har inte nöjt sig med att bara spegla samhället. Skanska har sitt viktiga och vägledande löfte – att bygga ett bättre samhälle. Ett löfte de tar på stort allvar.

”Jag har ett tydligt mål för hur vi ska uppnå jämställdhet inom högsta ledningen i organisationen. Jag strävar efter att människor ska befordras baserat på kompetens och jämställdhet.”

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige

Skanska – vikten att spegla samhället

På Skanska tar man sitt löfte att bygga ett bättre samhälle för alla på fullaste allvar och vill vara trovärdig i det. För just trovärdigheten är det viktigt att de inom verksamheten speglar den mångfald av människor som bor i de samhällen man vill förändra till det bättre, därför arbetar de med hur man ”inkluderar” den mångfald av människor som arbetar inom koncernen. Alla ska ges samma förutsättningar att trivas och utvecklas. ”Walk the talk – as simply as that”.

Morgondagens problem går inte att lösa med dagens lösningar

På Instagram kan man följa Skanskas medarbetare och deras arbete på @livetpaskanska.

Precis som i de samhällen Skanska är med och bygger och vill förbättra finns det kollegor inom den egna verksamheten som besitter en mängd olika erfarenheter, kompetenser och bakgrunder. Alla behövs de och de behöver alla utvecklas individuellt för att utveckla koncernen, med dess många olika verksamheter och behov av innovativa förändringslösningar. En inkluderande arbetsplats och ett inkluderande samhälle innebär att forma en kultur där man delar kunskaper och tar till vara på varandras skilda erfarenheter och perspektiv. Morgondagens problem går inte att lösa med dagens lösningar, enligt Skanska. Och visst är det så. Vill man skapa en genomgripande varaktig förändring med blicken mot framtiden gäller en genomgripande transformation. Vetenskaplig forskning och beprövade metoder är viktiga ledsagare och hjälpmedel något man på Skanska har god insikt om.

En gemensam vision

Skanska samarbetar med Sweco som arbetar med att planera och utforma framtidens hållbara samhällen och städer. Sweco levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Skanska och Sweco har en gemensam vision om ett hållbart samhälle. Utifrån visionen samarbetar de i frågor rörande hållbar samhällsutveckling. I samarbetet att realisera visionen har de tagit fram en utmärkelse ”Årets samhällsutvecklare ” som de i år delat ut för sjätte året. Skanska motiverar på sin hemsida varför de delar ut utmärkelsen :

– För sjätte året i rad har vi gemensamt delat ut utmärkelsen ”Årets samhällsutvecklare”. Vi på Skanska och Sweco önskar att fler satte hållbar samhällsutveckling högst på dagordningen.

Bygger för framtiden

På sin hemsida skriver Skanska: 

”Vi behöver förstå våra kunder, tänka nytt och annorlunda. Det är en av anledningarna till varför mångfald är affärskritiskt hos oss. Mångfald, tillsammans med en inkluderande arbetskultur, är en viktig del i våra värderingar och starkt förankrat hos oss på Skanska.”

Den första meningen beskriver väl varför varje verksamhet borde skriva ”prioriterad fråga” efter punkten Mångfald och inkludering på agendan för kommande ledningsgruppsmöten. Om punkten inte finns med diskutera – varför? Vilket tåg håller ni på att missa?


Läs även:

Skanska – byggjätten som bygger för ett bättre samhälle

Del 2. En mångfaldssmart byggjätte

Del 3. Skanskas framgångsfaktorer

Vi bygger Sverige – i ord och handling. Vi bygger historia för framtiden – med mina ord.

Skanska – en viktig samhällsförbättrare

Företagsfakta

Utmärkelser

Skanska har tilldelats ett flertal utmärkelser genom åren. Här är några av dem:

Finansiell fakta

Skanska AB är en multinationell byggkoncern baserad i Stockholm. Mycket av det Skanska gör går inte att värdera i siffror men ger en snabb överblick av koncernen.

Antal medarbetare 2019:

  • Skanska Sverige: 9 200 (9 500)
  • Skanskakoncernen: 34 800 (38 700)

Antal sålda bostäder 2019

  • Skanska Sverige 2 060 (1 860)
  • Skanskakoncernen 3 850 (3 650)

Intäkter 2019

  • Skanska Sverige: 41 (42) miljarder kronor
  • Skanskakoncernen: 176,8 (170) miljarder kronor

Fördjupad finansiella fakta

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: