Undvik kris – gör några genidrag

Undvik kris

Undvik kris – går det?

I den transformativa tid vi befinner oss i är det i vissa delar omöjligt att arbeta strategiskt långsiktigt. Vi vet ju inte vad som kommer att hända om ett år. Det går heller aldrig att gardera sig till 100 % mot att hamna i en krissituation, men det går i hög grad att förekomma genom att bygga en solid grund för organisationen att stå på. Och här finns det avgörande strategiska drag att genomföra. 

Vad behövs?

Stratetgiför att undvika kris
– Om du vill bygga en organisation som förebygger kris – arbeta strategiskt och verklighetsförankrat, utan skygglappar och försvarsställninagar.

En organisation som står på solid grund är bättre på att i ett tidigt stadium hörsamma illavarslande signaler, både inifrån organisationen och utifrån omvärlden.

– Ni behöver arbeta genomgripande, både strategiskt och operativt, för att lyckas med det. Viktigast av allt – ni behöver en ledning utan skygglappar. En ledning som ser hur verkligheten ser ut, utan prestige och utan att inta olika försvarsställningar. Det krävs en ledning som har styrkan att offentligt kunna säga ”Vi vet vad vi behöver göra och vi kommer att genomföra det som krävs”.

Det handlar om förtroende, tillit och trovärdighet, både inåt organisationen och utåt omvärlden.

Undvik kris genom transpares och modernt ledarskap

Fortsätt läsa ”Undvik kris – gör några genidrag”

Omvärldsanalys – ett viktigt verktyg?

Omvärldsanalys

Sitter du i ledningsgrupp? Hur bra tycker du att ni arbetar med omvärldsanalys i er ledningsgrupp? Hur bra arbetar ni med verktyget genomgripande i ert företag?

Omvärldsanalysen, är ett nyckelverktyg för att få fram vilka genomgripande förändringar ni behöver göra, för att öka era chanser att vara bland de företag som finns kvar på marknaden i framtiden. Den är motorn till all förändring – till den genomgripande transformation som många organisationer nu genomför eller står inför att genomföra.

Det har aldrig har varit viktigare än nu, att ha den kompetens som krävs i organisationen för att arbeta effektivt med omvärldsanalyser, samtidigt visar undersökningar att vi generellt sett är dåliga på att arbeta effektivt med nyckelverktyget på ledningsnivå. 

”Productive change begins when you control brutal facts.”

/Jim Collins

Jag vill här också lyfta hur viktigt det är att ha en högsta ledning, ledningsgrupper och chefer, som har en inre trygghet och styrka att hantera ”brutal facts”. Varför?

Fortsätt läsa ”Omvärldsanalys – ett viktigt verktyg?”

Fakta från undersökningen ”AI bortom hypen”

I undersökningen ”AI bortom hypen” genomförd av Novus sommaren 2019, på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna, i samarbete med forskningsledaren Joakim Wernberg, Entreprenörsforum, har totalt 5 486 intervjuer genomförts med chefer på olika nivåer. En undersökning som lyfte fram hur viktigt chefs- och ledarskapet är för att lyckas med att integrera den nya och alltmer avancerade tekniken i vår dagliga verksamhet.

Nästan hälften, 48 %, av de 5486 intervjuade cheferna tror att AI (artificiell intelligens) kommer att påverka nästan alla jobb som finns i dag, men bara automatisera en liten del av jobben. 23 % av de tillfrågade tror inte alls att majoriteten av de arbeten som finns i dag kommer att påverkas av AI. 18 % av de tillfrågade cheferna tror att AI kommer att ersätta människor och automatisera en stor del av jobben som finns i dag.

Chefer inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn anser i störst utsträckning att AI kommer att förändra arbetsmarknaden, medan Chefer inom byggsektorn tycks ha minst förväntningar på AI:s påverkan. De har genomgående varit mer skeptiska till AI-teknikens påverkan på deras arbetsplatser.

Resultatet av undersökningen förstärker bilden av att svenska företag och organisationer i praktiken generellt sett är i ett tidigt stadium av implementering av AI. 17 % av de tillfrågade cheferna verkar på en arbetsplats där man helt eller delvis arbetar med datainsamling och dataanalys, ett måste men långt ifrån tillräckligt för AI-tillämpningar. Endast 14 % av cheferna anger att det bedrivs pilotprojekt med AI inom deras verksamheter. 11 % chefer svarar att det finns anställda eller konsulter som arbetar med att införa AI på arbetsplatsen. Bara 7 procent chefer svara att en strategi finns för hur AI ska implementeras på arbetsplatsen och så få som 6 procent av cheferna svarar att det planeras eller genomförs utbildning för att medarbetarna ska kunna använda AI i sitt arbete. Att ta med sig är att frågan troligen ligger på högsta ledningens verksamhetsagenda och inte kommunicerats eller delegerats ut i organisationerna ännu.

Tänkvärt är att både AI-upptagningen och implementeringsarbetet inom många organisationer och deras verksamheter befinner sig  på ett tidigt stadium. Hur snabbt det kommer att ske en förändring beror på respektive ledning och organisation. Den digitala tekniken och AI är här för att stanna och ta oss till ständigt nya utvecklingsnivåer…

All förändring drivs av människor och i all förändring finns det ledare som kan påverka i vilken riktning utvecklingen går .


Andreas Miller, Förbundsordförande, Ledarna – Sveriges Chefsorganisation

”AI bortom hypen” – en rapport av Ledarna med mina ord

”All förändrings drivs av människor och i all förändring finns det ledare som kan påverka i vilken riktning utvecklingen går.”

Andreas Miller, Förbundsordförande, Ledarna – Sveriges Chefsorganisation

5 486 chefer om AI-användningen i svenska företag och organisationer

AI bortom hypen
5 486 chefer om AI-användningen i svenska företag och organisationer.

Sveriges Chefsorganisation Ledarna, tillsammans med analys- och undersökningsföretaget Novus, genomförde sommaren 2019 en stor undersökning med 5 486 chefer på olika organisationsnivåer. Rapporten är skriven av fil. dr. Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörskapsforum. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur företag och organisationer tar till sig artificiell intelligens (AI) och hur vanligt det egentligen är att använda verksamhetsspecifika AI-lösningar i dag. Rapporten redovisar att Sveriges chefer gärna tar sig an AI-utmaningen. Cheferna som deltagit i undersökningen är också klara över vilka möjligheter som finns och vilka hinder som behöver åtgärdas.

 

”3” tydliga slutsatser

Ledarnas rapport ger stöd åt nedanstående tre relativt tydliga slutsatser:

Fortsätt läsa ””AI bortom hypen” – en rapport av Ledarna med mina ord”
%d bloggare gillar detta: