Bli en vinnare i transformation?

  • Belys det vi idag kunskapsmässigt vet behövs för att lyckas transformera organisationen till en framtida vinnare.
  • Fokusera på vilka genomgripande förändringar som ni behöver genomföra. 
  • Arbeta bort all hierarki i organisationen – synlig som osynlig.
  • Värdesätt erfarenhet.

Vill ni skapa en framgångsrik verksamhetsutveckling, behöver ni en väl genomarbetad och långsiktig strategi. Ni behöver också ett handlingskraftigt genomförande.  Det handlar också om att utnyttja organisationens ”alla” resurser på bästa möjlliga sätt. Ska ni lyckas med att genomföra en genomgripande transformation, är det den långsiktiga strategin, handlingskraften och hur ni använder era resurser, som kommer att avgöra om ni kommer att lyckas eller inte. Det är här ni lägger grunden till en framtida vinnartitel i lyckad transformation!

 

Förändringstid
Tid för transformation. Bild: Alexas Foto

Lycka till!

Läs även:

Medarbetarengagemang – en lönsamhetsfaktor

Skanskas framgångsfaktorer

AI bortom hypen med mina ord

Performance Management – Vi måste rusta för att möta framtidens krav på kompetenser

Omvärldsanalys ett viktigt verktyg

Förändring – det enda konstanta

Förändring kan definieras som att ”något övergår från ett tillstånd till ett annat” (Angelöw, 2010). Den kan påverka oss både positivt och negativt, utifrån hur den påverkar oss och våra liv. Det handlar om vi valt den själv eller om den är påtvingad, samtidigt bör vi leva efter insikten att arbetslivet står och kommer alltid att stå under ständig förändring, även om vårt privatliv inte innehåller några större förändringsinitiativ. Viktigt att ha i minnet är att företagens och organisationernas överlevnad hänger på hur de klarar av att anpassa sig till omvärlden. En omvärld som är i konstant förändring. Företagsuppköp, fusioner, omorganisationer, omstruktureringar, utvidgningar och avvecklingar av verksamheter i syfte att säkra och öka lönsamhet, är naturliga förändringsprocesser. Jag kan se att det finns ett viktigt egenansvar att medvetandegöra sig om och i sitt arbetsliv verka efter den insikten. Det är inte alltid lätt men så har verkligheten alltid sett ut och kommer alltid att göra – för förändring är det enda konstanta…

 Ingenting är permanent förutom förändring

Herakleitos, ca 500 f.Kr.

%d bloggare gillar detta: