Kommunikation – en tvåvägsprocess

Ordet kommunikation har sitt ursprung i latinets communis, vars betydelse är den mänskliga handlingen att göra något gemensamt – att dela något. Begreppet kommunikation kan definieras som en tvåvägsprocess för att nå ömsesidig förståelse där människor inte bara utbyter information, upplevelser, reflektioner och känslor, utan även skapar och delar mening. I fokus står att den information som förmedlas genom kommunikationen ska bli gemensam.

Kommunikation en tvåvägsprocess

Kommunikation är en handling som syftar till att uppnå en önskad effekt eller reaktion från någon annan.

Fors-Andrée,  kriskommunikationsexpert,  2012

Intentionen vi har när vi kommunicerar är att göra något gemensamt. Vi gör det genom att vi delar något. Det kan handla om  att informera om en organisationsförändring, om reflektioner efter ett möte eller att förmedla känslor efter en tuff arbetsdag.  Det finns ett syfte med det vi kommunicerar. En förutbestämd önskan om effekt eller reaktion hos mottagaren. En önskan lättare tänkt än uppfylld. Kommunikation är en viktig kompetens och en rejäl utmaning.

%d bloggare gillar detta: