”All förändring börjar med dina tankar” – Kay Pollak

Vill du framgångsrikt leda andra måste du kunna leda dig själv.  I det egna ledarskapet, är det viktigt att ha en fungerande inre kompass som du själv och dina medarbetare tydligt kan avläsa. Dina tankar påverkar din inre kompass. Tankar som i sin tur påverkas av de rädslor du bär med dig. Du kan ställa om  kursen på din egen kompass genom att medvetandegöra dig om dina tankar, hur de påverkas av dina rädslor och vilken inverkan de har på samspelet med andra, men du kan inte ställa om kursen på någon annan människas inre kompass.

Under en lärorik helgworkshop med regissören och författaren Kay Pollak på Mundekulla Retreatcenter utanför Emmaboda i Småland, sätter Pollak med hjälp av Byron Katie´s ”The work” just våra egna tankar i fokus. Det är i de egna tankarna som var och ens förändringsresa till en framgångsrik ledare kan ta sin början. Fortsätt läsa ””All förändring börjar med dina tankar” – Kay Pollak”

%d bloggare gillar detta: