Intern kommunikation – ett nyckelverktyg

Intern kommunikation

Intern kommunikations hierarkiska placering

Första gången jag arbetade med internkommunikation, så var funktionen för medarbetarkommunikation ”hierarkiskt” placerad under marknadsavdelningen på 4.e våningen. Längre bort i korridoren satt personalavdelningen, idag Human Resouce (HR). Det gick lätt att tro att glasdörrarna som skiljde  avdelningarna åt var av skottsäkert glas. Kommunikationen emellan avdelningarna var ”icke-existerande”, så något samarbete var det inte tal om. På den tiden var det mer intern ”information”, än kommunikation. Extern kommunikation i sin tur satt en våning upp, strategiskt placerad under direktionsvåningen. Den hierarkiska ordningen var tydlig.

Något år senare skulle jag flytta upp till Extern kommunikation. Väl där uppe synliggjordes snabbt en ny glasdörr. Den här gången var den osynlig och gjorde en skiljemarkering inom avdelningen jag flyttat till. Den tydliggjorde en klar hierarkisk rangordning, utifrån vad man arbetade med och mot vem/vilka man arbetade mot.

Fortsätt läsa ”Intern kommunikation – ett nyckelverktyg”

7 råd för framgång genom omvärldsanalys

Omvärldsanalys
  1. Arbeta prioriterat och professionellt med om omvärldsanalys. Framgångsrika ledare prioriterar omvärlds- och framtidsfrågor.
  2. Skapa en kultur som prioriterar omvärldsfrågor.
  3. Involvera de som arbetar närmast verksamheten i arbetet.
  4. Arbeta bort hierarkiska informations-/kommunikationsvägar som lägger hinder för viktigt bevaknings- och analysflöde.
  5. Våga fatta beslut på informationen som kommer fram i analysen.
  6. Omvärldsanalysen måste ha en tydlig koppling till strategier, mål, vision konkreta aktiviteter.
  7. Omvärldsanalysen ska vara det viktigaste medlet att ta fram rätt mål, vision och strategier för företaget.

Läs fler inlägg om omvärldsanalys:

  1. Omvärldsanalys – ett viktigt verktyg? 
  2. Frågeställningar inför arbete med omvärldsanalys 

Bild: Pixabay.com

%d bloggare gillar detta: