Undvik kris – gör några genidrag

Undvik kris – går det?

I den transformativa tid vi befinner oss i är det i vissa delar omöjligt att arbeta strategiskt långsiktigt. Vi vet ju inte vad som kommer att hända om ett år. Det går heller aldrig att gardera sig till 100 % mot att hamna i en krissituation, men det går i hög grad att förekomma genom att bygga en solid grund för organisationen att stå på. Och här finns det avgörande strategiska drag att genomföra. 

Vad behövs?

Stratetgiför att undvika kris
– Om du vill bygga en organisation som förebygger kris – arbeta strategiskt och verklighetsförankrat, utan skygglappar och försvarsställninagar.

En organisation som står på solid grund är bättre på att i ett tidigt stadium hörsamma illavarslande signaler, både inifrån organisationen och utifrån omvärlden.

– Ni behöver arbeta genomgripande, både strategiskt och operativt, för att lyckas med det. Viktigast av allt – ni behöver en ledning utan skygglappar. En ledning som ser hur verkligheten ser ut, utan prestige och utan att inta olika försvarsställningar. Det krävs en ledning som har styrkan att offentligt kunna säga ”Vi vet vad vi behöver göra och vi kommer att genomföra det som krävs”.

Det handlar om förtroende, tillit och trovärdighet, både inåt organisationen och utåt omvärlden.

Undvik kris genom transpares och modernt ledarskap

– Vill ni att er organisation ska undvika att hamna i krissituationer så krävs en tydlig och modern organisationsstruktur. Det krävs transparens – i både medgång och motgång. Och det krävs ett modernt ledarskap. Ett modernt ledarskap som arbetar strukturerat för att skapa stabilitet internt genom att bygga förtroende och tillit

Trovärdigheten är av central betydelse för att lyckas.

Undvik kris – bygg en omdömesgill organisationsskultur

– Vi få inte glömma organisationskulturen. Det behövs en sund organisationskultur byggd på gott omdöme genom levande diskussioner. Tänk på att om en kris slår till mot organisationen, så börjar all framgångsrik krishantering inifrån. Med en omdömesgill kultur följer goda ambassadörer, det vill säga medarbetare som snabbt och gärna varnar när de hörsammar illavarslande signaler – i eller utanför organisationen. Vägen till en sund kultur går genom en ledning med chefer som visar tillit till sina medarbetare och som lyssnar på dem, när de flaggar för att allt inte står rätt till. En omdömesgill kultur bygger på bra dialoger mellan organisationens alla anställda. 

Vilken roll spelar värderingar, etik och moral?

Nyckelkunskap
Intern kommunikation och Human Resource sitter på nyckelkunskaper för kulturbygge.

– För att skapa en omdömesgill organisationskultur behövs det en insiktsfull och ansvarstagande ledning med handlingskraft. Två viktiga nyckelrollsspelare är också Intern kommunikation och Human Resource (HR). Två avdelningar med kompetens och verktyg att utforma och förverkliga den kultur en högsta ledning vill ska vara styrande i organisationen. Intern kommunikation och HR sitter också på betydelsefulla kunskaper och kompetenser vad det gäller chefs- och medarbetarutveckling. En stor roll i skapandet av en omdömesgill organisationskultur spelar  genomgripande, utöver organisationens värderingar,  både etik och moral. Tänk på att en sund kultur är avgörande i bygget av en solid grund för en organisation att stå på.

 

Vi får inte glömma bort organisationens värderingar. De spelar en nyckelroll i arbetet med att utforma en sund kultur byggd på gott omdöme.

Värderingar – vad ni måste tänka på?

Kulturen ska bygga på organisationens vägledande värderingar – så värderingarna måste vara tydliga. Otydliga värderingar leder till förvirring och individuella tolkningar som lätt genererar oönskade konsekvenser. Avgörande för att värderingarna ska fungera som styrmedel är att de omsätts i praktiken av både ledning och chefer. Medarbetarna gör som sina chefer gör. Ord och handling måste följa hand i hand. Förtroende och tillit bygger på vad du gör – inte på vad du säger

Vad har ni ert fokus?

Det här kanske inte låter som några genidrag, men faktum är att många verksamheter är i dag så hårt fokuserade på kortsiktigt vinsttänkande, på mätbarhet och på att vara trendriktiga, att det solida och genomgripande tappas bort eller går förlorat. När det solida går förlorat och organisationens grund tappar stabilitet öppnar det upp för en allvarlig sårbarhet i en tid när en medial jakt snabbt kan vara ett faktum. Tänk också på att man måste känna organisationen/verksamheten på djupet för att kunna välja rätt trender för den egna organisation och implementera dem på ett riktigt sätt. 

Det finns inga genvägar att bygga en solid grund för en organisation att stå på för att undvika att hamna kris. Och det är inte mätbarheten som är vägen till mål – det är medarbetarnas engagemang, samarbeten och omdömen…

 

Start now
Foton: Pixabay.com

Läs även:

Intern kommunikation – ett nyckelverktyg

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: