Kommunikation

Communication is the transmission and interchange of facts, ideas, feelings, and courses of action.

Brown, 1961

En organisation uppstår när det finns personer som kan kommunicera med varandra, som är beredda att bidra till handling och har för avsikt att arbeta mot de gemensamma målen.

Chester Barnard 1938/1968

Kommunikation är grunden för en organisations existens

Kommunikation skapar relationer
Genom kommunikation skapar vi relationer till andra människor.

Kommunikation är en grundförutsättning för att en organisation ska kunna skapas, utvecklas och för att nå framgång. När vi kommunicerar kan vi få överblick, samordna aktiviteter och skapa gemensam förståelse, som ger oss förutsättningar att arbeta mot gemensamma mål. Kommunikation är en av de mest dominerande aktiviteterna i en organisation. Utan kommunikation mellan medarbetarna skulle inte en organisation existera. Den är också ledarskapets främsta verktyget.

Vi får heller inte glömma att det är genom kommunikation, som vi skapar relationer till människorna runt omkring oss och även förändrar våra sociala relationer till dem.

Kommunikation är grunden till all förändring och…

Förändring är den enda sanna verkligheten. Allt befinner sig i ständig förändring.

Herakleitos, 500 f.Kr.

“Förändring inträffar som ett resultat av att människor kommunicerar.”