Kriskommunikation – vad handlar det om?

Communication is the transmission and interchange of facts, ideas, feelings, and courses of action.

Brown, 1961

…och action blir det när krisen slår till. En krisledning ställs inför medier som levererar både omfattande och intensiv bevakning dygnet runt. I sociala medier byts information, åsikter och känslor frenetiskt. Internets intåg i våra liv har lett till att överföring och utbyte av information sker 24 timmar om dygnet.

Vad kriskommunikation handlar om är att övertyga berörda intressenter, inte bara rationellt utan även emotionellt, för att försöka förstå, samarbeta och acceptera den kris som uppstått. När en kris slår till söker vi ett meningsskapande. Vi försöker förstå och få svar på frågan:

– Vad är det som händer?

Communication is the management of messages for the purpose of creating meaning.

Okänd författare

Kommunikation och personligt välbefinnande spelar roll

Kris - vi söker svar på vad är det som händer
Vid kris försöker vi förstå.

Hur medarbetare och andra intressenter agerar i samband med kris, beror mycket på den förståelse vi har fått av situationen och den inre balans var och en  av oss för tillfället besitter. Hur väl en organisation tar sig igenom en kris, är starkt förknippat med hur bra krisledningen lyckas skapa förståelse för situationen och hur de kunnat svara på vad det är som händer. En misslyckad kriskommunikation kan stå en organisation dyrt.

En väl beskriven definition av en kris är:

En oförutsägbar händelse som hotar viktiga intressenters förväntningar rörande hälsa, miljö och ekonomiska frågor, vilka allvarligt kan påverka en organisation och generera negativa resultat.

Coombs, 2014


Ordet kris kommer från grekiskans krisis och betyder ”prövning” eller ”avgörande”. Ordets betydelse är ”avgörande vändpunkt” eller ”plötslig förändring”. I tolkning av det kinesiska tecknet för kris kan ordet innebära att kris vänds i förnyelse och ny ordning. Ordet har en nära koppling till risk. Ett begrepp som handlar om att det finns ett underliggande hot.

Det finns mängder av definitioner av en kris. Gemensamt för dem alla är att de beskriver en kris som en så stark händelse att det i efterhand kan ses som en unik historisk händelse. Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) ger oss ordförklaringarna ”mycket svår situation” och ”vändpunkt”.