Ledarskap vid förändring

Förändring framkallar känslor
Förändringar utlöser känslor.

Ledarskap i relation till medarbetare handlar mycket om känslor och upplevelser.  Drivkrafterna tanke, känsla och handling synliggörs, vilka härstammar från antikens helhetssyn på människan. En helhetssyn som allt mer kommit att känneteckna dagens ledningsideal. Går vi tillbaka till den grekiske filosofen Aristoteles, så ansåg han att tanke och känsla stod förenade med varandra. Chefskap i sin tur handlar idag mycket om personalhantering, lösa konflikter, motivera och utveckla medarbetare, samt genomföra förändringar i verksamhet och organisation. I centrum för dessa arbetsuppgifter står både tänkande och planering, men också att möta sina egna och sina medarbetares känslor. Här ställs ledaregenskaperna på prov.

De flesta av oss har nog en väldigt god insikt om att en förändringsprocess kan röra upp känslor. Chefer med otillräckliga ledaregenskaper, som brister i förmåga att möta och hantera både sina egna och medarbetarnas känslor, riskerar att både få och skapa problem för organisationen när en organisationsförändring står för dörren. Viktiga insikter en organisations ledning bör verka efter, strategiskt och operativt, samtidigt som man måste ha i åtanke att  chefsrollen är en befattning. Bakom befattningen finns en människa…