Anders Tegnell och de 22 forskarna

(Texten “Anders Tegnell och de 22 forskarna” är skriven på förfrågan. Tack för förtroendet.)

Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten (FHM) står i april åter i fokus för hård kritik när ett sifferkrig blossar upp och en viktig debatt går förlorad. Bakom den nya hårda kritiken står 22 forskare (22) som de i media kommer att kallas. Debatten hinner aldrig ta fart förrän den brutalt slås ner, bland annat på grund av felaktigheter i siffror av antalet avlidna av coronaviruset, samtidigt som massmedia och människor på sociala media kommer Tegnell till undsättning.

“Anders Tegnell och de 22 forskarna” – rubrikerna om deras olika ståndpunkter gällande svenska coronastrategi kom att bli intensiva. I dag har forskarna fått viktig bekräftelse på de åsikter man framförde i debattartikeln och oron de kände var berättigad. Om Sverige valt rätt strategi eller ej kommer framtiden att utvisa.

Erfaret ledarskap i kris gör skillnad

Fortsätt läsa ”Anders Tegnell och de 22 forskarna”

Anders Tegnell – Byråkraten som blev Sveriges kriskommunikatör

Kanske är han den av oss som mest längtar efter att coronakrisen ska vara över – att få återgå till att arbetet som byråkrat och studier av epidemier långt borta från allt vad massmedia heter? Men det kommer aldrig att hända. Anders Tegnell, 64 år, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten (FHM) är och kommer att förbli ansiktet utåt för valet av strategi som Sverige gjort att bekämpa coronapandemin med. Ett helt nytt virus vi människor saknar immunitet mot och vars kris som medföljt dess spridning vi inte upplevt motstycke till. Ett coronavirus som blev till en pandemi som kommer att pågå under en lång tid framöver och som skapat komplexa kriser världen över som redan gått till historien. En pandemi som kommer att påverka Sveriges samhällsutveckling på många olika sätt vi i dag saknar vetskap om.

Anders Tegnell har kommit att synas i media mer än vår statsminister Stefan Löfven sedan coronvirusets utbrott i Sverige. Något som lett till politiska rubriker. DN/Ipsos har gjort en undersökning där nästan 69 % av svenskarna säger sig ha förtroende för honom.  Enligt undersökningen var det endast 11 % som saknade förtroende för honom. Tegnell är ingen rookie på att arbeta som expert i samband med svåra virusutbrott. År 1995 var han på plats som svensk expert med Läkare utan gränser i Kikwit i Zaire när Ebolaviruset bröt ut.  En dramatisk och tragisk resa som kom att forma honom som människa (Expressen, 2 april). Tegnell har en gedigen meritlista.  Han har bland annat arbetat för Världshälsorganisationen (WHO). Nu kan han även lägga till en världspandemi ingen tidigare sätt liknelse till, där han själv kommit att spela huvudrollen som hela Sveriges kriskommunikatör.

Professionellt ledarskap vid kris

I takt med att mängden genomförda pressträffar och intervjuer vuxit i antal, har Anders Tegnell vuxit i sin roll och blivit till en professionell kriskommunikatör för Sveriges coronapandemi och dess allvarliga konsekvenser för landet. Tålmodigt har han efter bästa förmåga försökt svara på journalisternas många frågor. Ofta har samma frågor upprepats gång efter annan av medierepresentanter från olika nyhetsredaktioner. Starten var säkert mer chockartad än han hade föreställt sig.

Anders Tegnell fick i samband med de första presskonferenserna och intervjuerna ta emot hård kritik. Han fick ta emot så hård kritik och allvarliga påhopp, att hans chef på Folkhälsomyndigheten, generaldirektör Johan Carlson, i samband med en presskonferens den 20 mars, sa:

– Det som statsepidemiologen har utsatts för är närmast ovärdigt. Och han har fått utstå kritik som om det vore en liten firma. Det här är ju väldigt mycket ett lagarbete.

Vetenskaplig framgångsfaktor vid krissituationer

Fortsätt läsa ”Anders Tegnell – Byråkraten som blev Sveriges kriskommunikatör”