Skanskas framgångsfaktorer

Mångfald

Del 3. Skanska – byggjätten som bygger för ett bättre samhälle

Skanskas framgångsfaktorer till mångfaldssmart
Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska Sverige.

I mitt föregående inlägg skrev jag om Skanskas lyckade mångfalds- och inkluderingsarbete. Vad är det då som byggjätten har gjort för att lyckas med sitt mångfaldsarbete? Vilka är Skanskas framgångsfaktorer till att bli mångfaldssmarta? Svaret fick jag i samband med ett frukostseminarium hos AS3.se för HR-medarbetare (före coronas tid). AS3.se är ett konsultföretag inom ”Karriärrådgivning och ledarskapsutveckling”. Det här frukostseminariet handlade om mångfald – om vikten av mångfald på en arbetsplats för att säkra en framgångsrik verksamhet. En av de inbjudna att tala var Skanskas mångfaldschef Monica Westerberg, som professionellt delade med sig av både framgångar och fallgropar i arbetet med att bli en inkluderande och  mångfaldssmart byggkoncern. 

Skanskas Vision 2020

Skanskas 4 värderingar
Skanskas “4” värderingar.

Skanska arbetar väldigt målinriktat. I deras affärsplan 2020 finns en uttalad vision att bli ett mer värderingsdrivet företag, där mångfald och en inkluderande företagskultur är en del av att ”bli bättre tillsammans”. Mot den har de sedan systematiskt arbetat. Vision 2020 vilar på ett grundfundament innehållandes koncernens värderingar, uppförandekod och affärsplan. För att nå visionen har de arbetat systematisk i 5 steg. Steg 1 har varit att stärka grundfundamentet med att “öka chefernas medvetenhet, kompetens och ägandeskap”. Här har en stabil grund byggts som varit avgörande för att lyckas realisera målet att bli ett värderingsdrivet företag. På grunden står sedan de fyra  pelarna som Vision 2020 vilar på:

Fortsätt läsa ”Skanskas framgångsfaktorer”

Ledarskap – det börjar med dig själv

När vi pratar ledarskap måste vi komma ihåg att allt ledarskap börjar med det egna ledarskapet– i stort som smått. Det är viktigt att reflektera över sig själv, i relation till andra och till rådande kontext.  Utvecklingsresan till ett bra ledarskap, är en ständigt pågående process med grund i den egna självkännedomen.

Ledarskap – vad skiljer mellan en ledare och en chef?

Ledarskap – chef – vad skiljer?

Vi pratar ofta om chefer och om ledarskap, men vad är egentligen skillnaden? De flesta av oss har en chef. Det logiska är ju då att hen per automatik är ledaren, men stämmer det?

Riktigt så enkelt som att chefen alltid är gruppens ledare är det inte. Att leda är en kompetens människor har inom sig eller tillägnar sig under sin personliga utvecklingsresa. För mig personligen handlar ledarskap om ett livslångt lärande om sig själv och om andra, om insikter, kunskap och förståelse, för hur människor interagerar med varandra i medgång och motgång. Fortsätt läsa ”Ledarskap – vad skiljer mellan en ledare och en chef?”

Ledarskap – vetenskapen har gett svar

Under senare år har företag och organisationer allt mer kommit att utbilda medarbetare i ledarskap.  Ledarskapets betydelse har vuxit fram i takt med nya vetenskapliga forskningsrön, men vad handlar ledarskap egentligen om?

Idag vet vi att chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren. Det är en formell position och en funktion i organisationen. Ledarskapet är den viktigaste kompetensen för att bli en framgångsrik chef. Det bygger på en balans mellan resultat och relationer. Chefen är medarbetarnas främsta förebild. Ledarskap ihop med kommunikativ kompetens, är en chefs främsta verktyg att ena sina medarbetar med för att realisera satta mål.

Ledarskap moln tornar upp sig
Ledarskap står i centrum när krisen eller förändringsprocessen tar fart.

Fortsätt läsa ”Ledarskap – vetenskapen har gett svar”