7 råd för framgång genom omvärldsanalys

Omvärldsanalys
  1. Arbeta prioriterat och professionellt med om omvärldsanalys. Framgångsrika ledare prioriterar omvärlds- och framtidsfrågor.
  2. Skapa en kultur som prioriterar omvärldsfrågor.
  3. Involvera de som arbetar närmast verksamheten i arbetet.
  4. Arbeta bort hierarkiska informations-/kommunikationsvägar som lägger hinder för viktigt bevaknings- och analysflöde.
  5. Våga fatta beslut på informationen som kommer fram i analysen.
  6. Omvärldsanalysen måste ha en tydlig koppling till strategier, mål, vision konkreta aktiviteter.
  7. Omvärldsanalysen ska vara det viktigaste medlet att ta fram rätt mål, vision och strategier för företaget.

Läs fler inlägg om omvärldsanalys:

  1. Omvärldsanalys – ett viktigt verktyg? 
  2. Frågeställningar inför arbete med omvärldsanalys 

Bild: Pixabay.com