Undvik kris – gör några genidrag

Undvik kris

Undvik kris – går det?

I den transformativa tid vi befinner oss i är det i vissa delar omöjligt att arbeta strategiskt långsiktigt. Vi vet ju inte vad som kommer att hända om ett år. Det går heller aldrig att gardera sig till 100 % mot att hamna i en krissituation, men det går i hög grad att förekomma genom att bygga en solid grund för organisationen att stå på. Och här finns det avgörande strategiska drag att genomföra. 

Vad behövs?

Stratetgiför att undvika kris
– Om du vill bygga en organisation som förebygger kris – arbeta strategiskt och verklighetsförankrat, utan skygglappar och försvarsställninagar.

En organisation som står på solid grund är bättre på att i ett tidigt stadium hörsamma illavarslande signaler, både inifrån organisationen och utifrån omvärlden.

– Ni behöver arbeta genomgripande, både strategiskt och operativt, för att lyckas med det. Viktigast av allt – ni behöver en ledning utan skygglappar. En ledning som ser hur verkligheten ser ut, utan prestige och utan att inta olika försvarsställningar. Det krävs en ledning som har styrkan att offentligt kunna säga ”Vi vet vad vi behöver göra och vi kommer att genomföra det som krävs”.

Det handlar om förtroende, tillit och trovärdighet, både inåt organisationen och utåt omvärlden.

Undvik kris genom transpares och modernt ledarskap

Fortsätt läsa ”Undvik kris – gör några genidrag”

5 råd vid kriskommunikation

1. Agera snabbt i syfte att döda storyn.

2. Säg aldrig ”inga kommentarer” utan be att få återkomma om du inte kan svara.

Fortsätt läsa ”5 råd vid kriskommunikation”

4 råd för att lyckas med en pudel

  1. Be om ursäkt. Det är ju vad en pudel handlar om.

Här är det viktigt att du tänker på att du ska lägga tyngden på ursäkten – inte på förklaringen – för att lyckas med din pudel. Och det vill du ju!

2. Pudla för rätt sak.

Fortsätt läsa ”4 råd för att lyckas med en pudel”

Anders Tegnell – Byråkraten som blev Sveriges kriskommunikatör

Kanske är han den av oss som mest längtar efter att coronakrisen ska vara över – att få återgå till att arbetet som byråkrat och studier av epidemier långt borta från allt vad massmedia heter? Men det kommer aldrig att hända. Anders Tegnell, 64 år, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten (FHM) är och kommer att förbli ansiktet utåt för valet av strategi som Sverige gjort att bekämpa coronapandemin med. Ett helt nytt virus vi människor saknar immunitet mot och vars kris som medföljt dess spridning vi inte upplevt motstycke till. Ett coronavirus som blev till en pandemi som kommer att pågå under en lång tid framöver och som skapat komplexa kriser världen över som redan gått till historien. En pandemi som kommer att påverka Sveriges samhällsutveckling på många olika sätt vi i dag saknar vetskap om.

Anders Tegnell har kommit att synas i media mer än vår statsminister Stefan Löfven sedan coronvirusets utbrott i Sverige. Något som lett till politiska rubriker. DN/Ipsos har gjort en undersökning där nästan 69 % av svenskarna säger sig ha förtroende för honom.  Enligt undersökningen var det endast 11 % som saknade förtroende för honom. Tegnell är ingen rookie på att arbeta som expert i samband med svåra virusutbrott. År 1995 var han på plats som svensk expert med Läkare utan gränser i Kikwit i Zaire när Ebolaviruset bröt ut.  En dramatisk och tragisk resa som kom att forma honom som människa (Expressen, 2 april). Tegnell har en gedigen meritlista.  Han har bland annat arbetat för Världshälsorganisationen (WHO). Nu kan han även lägga till en världspandemi ingen tidigare sätt liknelse till, där han själv kommit att spela huvudrollen som hela Sveriges kriskommunikatör.

Professionellt ledarskap vid kris

I takt med att mängden genomförda pressträffar och intervjuer vuxit i antal, har Anders Tegnell vuxit i sin roll och blivit till en professionell kriskommunikatör för Sveriges coronapandemi och dess allvarliga konsekvenser för landet. Tålmodigt har han efter bästa förmåga försökt svara på journalisternas många frågor. Ofta har samma frågor upprepats gång efter annan av medierepresentanter från olika nyhetsredaktioner. Starten var säkert mer chockartad än han hade föreställt sig.

Anders Tegnell fick i samband med de första presskonferenserna och intervjuerna ta emot hård kritik. Han fick ta emot så hård kritik och allvarliga påhopp, att hans chef på Folkhälsomyndigheten, generaldirektör Johan Carlson, i samband med en presskonferens den 20 mars, sa:

– Det som statsepidemiologen har utsatts för är närmast ovärdigt. Och han har fått utstå kritik som om det vore en liten firma. Det här är ju väldigt mycket ett lagarbete.

Vetenskaplig framgångsfaktor vid krissituationer

Fortsätt läsa ”Anders Tegnell – Byråkraten som blev Sveriges kriskommunikatör”

“Management by walking around” och “Walk the talk”

Ledarskap som är närvarande i organisationen bygger viktiga broar. De verksamheter jag arbetat i som varit mest framgångsrika har haft en närvarande VD i organisationen. Vad jag menar med närvarande är att de har varit både synliga och tillgängliga för sina medarbetare så ofta det varit möjligt. De har som en naturlig del i sitt ledarskap gått runt bland de anställda, tagit kontakt, fört dialog och lyssnat “Management by walking around”. De har också bekräftat sina egna ord ut mot verksamheten i de egna handlingarna “Walk the talk”. Förtroende och tillit har byggts upp som även motverkat allvarliga konflikter och för verksamheten skadliga missnöjen. Kritiska frågor har kunnat ventileras som lett till väldigt bra lösningar för situation och verksamhet. Medarbetarna har bemötts som de värdefulla tillgångar de är för verksamheten. För mig är dessa VD:ar (och chefer) mina stora hjältar inom organisationer och näringsliv. En av dem är fortfarande en viktig förebild för mig. En tidigare minister med tydlig kompass gällande både etik och hållbarhet. Vi arbetade bara en kort period ihop, men stora ledare har en förmåga att lämna tydliga fotspår efter sig. De gör intryck som sitter.

Det är viktigt att i sitt ledarskap – livet ut – jobba med just sitt ledarskap. Det är en livslång process byggd på reflektioner och insikter om sig själv och om andra – om hur vi interagerar med varandra. En chef med en grandios syn på sig själv – utan förmåga att se andra – blir aldrig en bra chef hur övertygande hen än framför sin sak.

Vid kris eller förändring handlar det om att känna sin organisation. Då gäller det att ha byggt rätt broar mellan ledning, enheter, chefer och medarbetare. Kommunikativt ledarskap bygger broar mellan enheter och medarbetare. Skapar en sammansvetsad organisation.
Organisationer som består av många anställda kräver kunskaper om både mänskliga beteenden och humanistiskt tänkande. Kunskaper att använda till att skapa bra arbetsmiljöer med och  engagerade och motiverade medarbetare. Välmående, motiverade, engagerade och självständigt tänkande medarbetare är viktiga – om en verksamhet ska bli eller fortsätta vara framgångsrik. Det är ingen klyscha. Det är en realitet!

Kommunikation bygger samarbetsbroar.
Brister i kommunikation skapar lätt enheter som agerar på egen hand med egna kulturer.

“Alla broar går att bygga. Mål och vision är styrande. Syftet likaså.
I bland krävs tuffare rivningsarbete. Andra gånger krävs tuffare fundament för säkrad hållbarhet.
Tekniska kunskaper som humanistiska krävs.
Kostnaderna för ett brobygge är olika. Att inte bygga en bro kan bli extra kostsamt.
En organisation som tappat kontakten med viktiga delar av sin verksamhet riskerar sitt brobygge.
En ledning som tappat kontakten med sina medarbetare riskerar en organisation med fel i både fundament, funktion och utveckling. Ett extra kostsamt brobygge är då att vänta.”

av Madeleine Norell