Undvik kris – gör några genidrag

Undvik kris

Undvik kris – går det?

I den transformativa tid vi befinner oss i är det i vissa delar omöjligt att arbeta strategiskt långsiktigt. Vi vet ju inte vad som kommer att hända om ett år. Det går heller aldrig att gardera sig till 100 % mot att hamna i en krissituation, men det går i hög grad att förekomma genom att bygga en solid grund för organisationen att stå på. Och här finns det avgörande strategiska drag att genomföra. 

Vad behövs?

Stratetgiför att undvika kris
– Om du vill bygga en organisation som förebygger kris – arbeta strategiskt och verklighetsförankrat, utan skygglappar och försvarsställninagar.

En organisation som står på solid grund är bättre på att i ett tidigt stadium hörsamma illavarslande signaler, både inifrån organisationen och utifrån omvärlden.

– Ni behöver arbeta genomgripande, både strategiskt och operativt, för att lyckas med det. Viktigast av allt – ni behöver en ledning utan skygglappar. En ledning som ser hur verkligheten ser ut, utan prestige och utan att inta olika försvarsställningar. Det krävs en ledning som har styrkan att offentligt kunna säga ”Vi vet vad vi behöver göra och vi kommer att genomföra det som krävs”.

Det handlar om förtroende, tillit och trovärdighet, både inåt organisationen och utåt omvärlden.

Undvik kris genom transpares och modernt ledarskap

Fortsätt läsa ”Undvik kris – gör några genidrag”

Fakta från undersökningen ”AI bortom hypen”

I undersökningen ”AI bortom hypen” genomförd av Novus sommaren 2019, på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna, i samarbete med forskningsledaren Joakim Wernberg, Entreprenörsforum, har totalt 5 486 intervjuer genomförts med chefer på olika nivåer. En undersökning som lyfte fram hur viktigt chefs- och ledarskapet är för att lyckas med att integrera den nya och alltmer avancerade tekniken i vår dagliga verksamhet.

Nästan hälften, 48 %, av de 5486 intervjuade cheferna tror att AI (artificiell intelligens) kommer att påverka nästan alla jobb som finns i dag, men bara automatisera en liten del av jobben. 23 % av de tillfrågade tror inte alls att majoriteten av de arbeten som finns i dag kommer att påverkas av AI. 18 % av de tillfrågade cheferna tror att AI kommer att ersätta människor och automatisera en stor del av jobben som finns i dag.

Chefer inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn anser i störst utsträckning att AI kommer att förändra arbetsmarknaden, medan Chefer inom byggsektorn tycks ha minst förväntningar på AI:s påverkan. De har genomgående varit mer skeptiska till AI-teknikens påverkan på deras arbetsplatser.

Resultatet av undersökningen förstärker bilden av att svenska företag och organisationer i praktiken generellt sett är i ett tidigt stadium av implementering av AI. 17 % av de tillfrågade cheferna verkar på en arbetsplats där man helt eller delvis arbetar med datainsamling och dataanalys, ett måste men långt ifrån tillräckligt för AI-tillämpningar. Endast 14 % av cheferna anger att det bedrivs pilotprojekt med AI inom deras verksamheter. 11 % chefer svarar att det finns anställda eller konsulter som arbetar med att införa AI på arbetsplatsen. Bara 7 procent chefer svara att en strategi finns för hur AI ska implementeras på arbetsplatsen och så få som 6 procent av cheferna svarar att det planeras eller genomförs utbildning för att medarbetarna ska kunna använda AI i sitt arbete. Att ta med sig är att frågan troligen ligger på högsta ledningens verksamhetsagenda och inte kommunicerats eller delegerats ut i organisationerna ännu.

Tänkvärt är att både AI-upptagningen och implementeringsarbetet inom många organisationer och deras verksamheter befinner sig  på ett tidigt stadium. Hur snabbt det kommer att ske en förändring beror på respektive ledning och organisation. Den digitala tekniken och AI är här för att stanna och ta oss till ständigt nya utvecklingsnivåer…

All förändring drivs av människor och i all förändring finns det ledare som kan påverka i vilken riktning utvecklingen går .


Andreas Miller, Förbundsordförande, Ledarna – Sveriges Chefsorganisation

AI-integrering – mer än avancerad teknik

Den omvälvande strukturomvandling vi står inför behöver också företags- och organisationsledningar som känner och tar viktigt samhällsansvar…

Den fördjupade bild som framkommit i ”AI bortom hypen”, en undersökningen som Sveriges chefsorganisation Ledarna står bakom, vars syfte var att kartlägga hur företag och organisationer tagit till sig artificiell intelligens (AI) och hur vanligt det egentligen är att använda verksamhetsspecifika AI-lösningar i dag, påvisar att AI-mognad är lägre än vad man trott parallellt med att AI-stressen troligen är större än den behöver vara. En naturlig fråga är varför?

– Svaret är med stor sannolikhet att AI (artificiell intelligens) handlar om så mycket med än bara teknik och att när något kommit i ropet ökar informationen om det. När informationen ökar om något som den AI-integrering vi påbörjat skapas lätt känslan av att vi är mitt uppe i förändringen trots att vi bara är i början av den.

Det kan vara bra att ha i åtanke att de som arbetar med forskning eller arbetar väldigt innovativt ligger långt mycket längre fram i tiden än de flesta andra av oss. Vi får för det inte slå oss till ro så att vi halkar efter. Marknaden och konkurrens är i väldigt tuff i de flesta branscher så siktet måste ligga framåt.

Hur vi möter och löser komplexiteten avgör

Fortsätt läsa ”AI-integrering – mer än avancerad teknik”

AI-integrering ställer chefskapet i rampljus

Vi befinner oss i en omfattande strukturomvandling. Den går inte lika fort som vi kan tro men den pågår och den är ostoppbar. I fokus står allt mer framväxten av den artificiella intelligensen (AI).

I samspel med AI

Vi har under en längre tid pratat ökad digitalisering och automatisering av processer och produktion. Den tekniska utvecklingen är en konstant pågående förändringsresa och nu har vi kommit så långt att vi pratar artificiell intelligens (AI) och implementering av AI-lösningar. Det finns redan i dag arbetsplatser där människor arbetar i samspel med mer eller mindre avancerade AI-lösningar. Och fler kommer det att bli. Så sent som den 15 januari i år pratade TV-personligheten Dr Mouna (Mouna Esmaeilzadeh Ingerslev), nyss utnämnd till ”Årets faktabaserade framtidsoptimist”, läkare och neuroforskare, i TV4:s Nyhetsmorgon om att AI slår läkare när det gäller cancerdiagnostik. I det här fallet gällde det bröstcancer, den vanligaste cancerformen hos kvinnor och som skördar massor av liv.

Chefskapet avgör

Fortsätt läsa ”AI-integrering ställer chefskapet i rampljus”
%d bloggare gillar detta: