Fakta från undersökningen ”AI bortom hypen”

I undersökningen ”AI bortom hypen” genomförd av Novus sommaren 2019, på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna, i samarbete med forskningsledaren Joakim Wernberg, Entreprenörsforum, har totalt 5 486 intervjuer genomförts med chefer på olika nivåer. En undersökning som lyfte fram hur viktigt chefs- och ledarskapet är för att lyckas med att integrera den nya och alltmer avancerade tekniken i vår dagliga verksamhet.

Nästan hälften, 48 %, av de 5486 intervjuade cheferna tror att AI (artificiell intelligens) kommer att påverka nästan alla jobb som finns i dag, men bara automatisera en liten del av jobben. 23 % av de tillfrågade tror inte alls att majoriteten av de arbeten som finns i dag kommer att påverkas av AI. 18 % av de tillfrågade cheferna tror att AI kommer att ersätta människor och automatisera en stor del av jobben som finns i dag.

Chefer inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn anser i störst utsträckning att AI kommer att förändra arbetsmarknaden, medan Chefer inom byggsektorn tycks ha minst förväntningar på AI:s påverkan. De har genomgående varit mer skeptiska till AI-teknikens påverkan på deras arbetsplatser.

Resultatet av undersökningen förstärker bilden av att svenska företag och organisationer i praktiken generellt sett är i ett tidigt stadium av implementering av AI. 17 % av de tillfrågade cheferna verkar på en arbetsplats där man helt eller delvis arbetar med datainsamling och dataanalys, ett måste men långt ifrån tillräckligt för AI-tillämpningar. Endast 14 % av cheferna anger att det bedrivs pilotprojekt med AI inom deras verksamheter. 11 % chefer svarar att det finns anställda eller konsulter som arbetar med att införa AI på arbetsplatsen. Bara 7 procent chefer svara att en strategi finns för hur AI ska implementeras på arbetsplatsen och så få som 6 procent av cheferna svarar att det planeras eller genomförs utbildning för att medarbetarna ska kunna använda AI i sitt arbete. Att ta med sig är att frågan troligen ligger på högsta ledningens verksamhetsagenda och inte kommunicerats eller delegerats ut i organisationerna ännu.

Tänkvärt är att både AI-upptagningen och implementeringsarbetet inom många organisationer och deras verksamheter befinner sig  på ett tidigt stadium. Hur snabbt det kommer att ske en förändring beror på respektive ledning och organisation. Den digitala tekniken och AI är här för att stanna och ta oss till ständigt nya utvecklingsnivåer…

All förändring drivs av människor och i all förändring finns det ledare som kan påverka i vilken riktning utvecklingen går .


Andreas Miller, Förbundsordförande, Ledarna – Sveriges Chefsorganisation

”AI bortom hypen” – en rapport av Ledarna med mina ord

”All förändrings drivs av människor och i all förändring finns det ledare som kan påverka i vilken riktning utvecklingen går.”

Andreas Miller, Förbundsordförande, Ledarna – Sveriges Chefsorganisation

5 486 chefer om AI-användningen i svenska företag och organisationer

AI bortom hypen
5 486 chefer om AI-användningen i svenska företag och organisationer.

Sveriges Chefsorganisation Ledarna, tillsammans med analys- och undersökningsföretaget Novus, genomförde sommaren 2019 en stor undersökning med 5 486 chefer på olika organisationsnivåer. Rapporten är skriven av fil. dr. Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörskapsforum. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur företag och organisationer tar till sig artificiell intelligens (AI) och hur vanligt det egentligen är att använda verksamhetsspecifika AI-lösningar i dag. Rapporten redovisar att Sveriges chefer gärna tar sig an AI-utmaningen. Cheferna som deltagit i undersökningen är också klara över vilka möjligheter som finns och vilka hinder som behöver åtgärdas.

 

”3” tydliga slutsatser

Ledarnas rapport ger stöd åt nedanstående tre relativt tydliga slutsatser:

Fortsätt läsa ””AI bortom hypen” – en rapport av Ledarna med mina ord”
%d bloggare gillar detta: